Jaa tämä

Istun auton ratissa huutava, väsynyt ja sotkussa oleva lapsi takapenkillä ja mietin. Yritän liimata rakkaan enkelipatsaan irronneita posliinisiipiä ja mietin. Katson tunteensa loukanneen, mököttävän lapsen selkää ja mietin. Jos olisin tehnyt tämän etukäteen, jos olisin ottanut tämän mukaan ja jos olisin miettinyt tämän etukäteen. Jälkiviisaus valtaa mieleni. Vanhemmuuden painopiste on valahtanut impulsiiviseen reagointiin ja tapahtumien jälkien korjaamiseen. Ennakoimalla ja proaktiivisella toiminnalla kaikki nämä tilanteet olisivat mahdollisesti olleet vältettävissä ja se on myös positiivisen kasvatuksen tavoite. Mutta miten siihen pääsee?

Teemme matkasuunnitelmia, töihimme kuuluu mahdollisesti vuosittaisten toimintasuunnitelmien teko, mietimme viikon ruokaostoksia. Mietimme monia asioita ennakkoon. Teemme suunnitelmia ja varasuunnitelmia. Kuitenkin vanhemmuudessa päädymme helposti reagoimaan tilanteisiin ja alamme korjata tilanteita vasta kun ongelma on muodostunut. Kaikkea ei voi välttää ja hyvin suunnitellulla matkallakin voi tulla eteen odottamattomia tilanteita, ennakoimalla voimme kuitenkin vähentää ristiriitatilanteita ja maalata arkeen suojateitä.

Ennakoiva vanhemmuus on siirtymistä reaktiivisesta proaktiiviseen toimintaan.

Rebecca Eanesin mukaan ennakoiva vanhempi käyttää aikaa hyvän vuorovaikutussuhteen rakentamiseen ja ennalta opettamiseen, jotta vältettäisiin ongelmat, jotka tulevat kontaktin puutteesta tai tiedon puuttumisesta.Lisäksi kaikkiin ongelmiin puututaan ajoissa, jotta ne eivät pääse kasvamaan isoiksi.

Ennakoiva vanhemmuus on ennaltaehkäisevää sekä varhaista tarttumista ongelmatilanteisiin

Kehityspsykologiassa ennakointi ajatellaan kolmitasoisena

Tässä esimerkki onnettomuuksien välttämisestä.

1. Primääritaso, ympäristön ja kokonaistilanteen turvalliseksi rakentaminen

 • Suojatiet, liikennevalvonta, rangaistukset liikennesääntöjen rikkomisesta

2. Toinen taso, teot jotka vähentävät onnettomuuden todennäköisyyttä

 • Suojatievalvonta ja suolaus jäisillä teillä

3. Kolmas taso, onnettomuuden jälkeinen toiminta

 • Nopeat ambulanssit, hyvä ensihoito, kuntoutus

Näiden yhdistelmästä muodostuu positiivisen kasvatuksen ennakoiva vanhemmuus.

Mitä ennakointi vanhemmuudessa?

Ennakointi vanhemmuudessa on monitasoista ja tulee esiin arjen eri alueilla. On käyttäytymisen ennakointia, henkistä ennakointia, kielellistä ennakointia ja toiminnallista ennakointia. Yksinkertaisuudessaan idea on kuitenkin seuraava.

Mietimme etukäteen mahdollisia tilanteita ja niissä toimimista sekä mietimme, miten toimia, jos jotain tapahtuu.

Tämä on tärkeää, koska tällä tavalla voimme välttää toimimasta ”pakene-taistele”-moodilla. Tilassa, jossa ajatuksilla on tutkitusti vähemmän tilaa ja tunteet ottavat vallan.

Ennakoivassa vanhemmuudessa teemme toimintasuunnitelmia, kun olemme rauhallisessa tilassa, ajatuksilla on tilaa kulkea ja ideoiden pulputa. Tällä tavalla teemme toimivampia ja rakentavampia ratkaisuja.

Viisi askelta ennakoivaan vanhemmuuteen

  1. Varaan aikaa vuorovaikutuksen vahvistamiseen

   Yhdessä tekeminen, läsnäolo, keskustelu ja yhteyttä vahvistava kosketus. Käytä aikaa kiintymyssuhteen vahvistamiseen, molemminpuolisen kunnioittamisen, keskustelun ja kuuntelemisen taitojen opetteluun. Kun vuorovaikutus itsensä ja lapsen sekä itsensä ja kasvatuskumppanin välillä toimii, on helpompi ennakoida ristiriitatilanteita ja välttää kompastuskiviä. Hyvä vuorovaikutus on toimivan perheen pohja.

  2. Käytän ennakoivia minä-viestejä ja kerron etukäteen tulevista tapahtumista

   Kun lapsi tietää mitä häneltä odotetaan, hänen on helpompi toimia toiveittesi mukaan. Kertomalla jo etukäteen mitä tapahtuu, lapsella on mahdollisuus varautua myös henkisesti tulevaan. Joillekin lapsille varsinkin siirtymä- ja muutostilanteet aiheuttavat epävarmuutta ja nostattavat epämiellyttäviä tunteita ja vastustusta. Tähän auttaa se, että lapsi tietää mahdollisimman tarkasti tulevat tapahtumat. Tämä vähentää vastustusta ja edistää lapsen ja vanhemman välistä yhteistyötä.

   Ennakoivassa kielellisessä viestinnässä, työkaluna voi käyttää esimerkiksi Toimiva Perhe– mallin ennakoivaa minä-viestiä, jonka tarkoituksena on kertoa lapselle etukäteen suunnitelmista ja tarpeistasi. Esimerkiksi ”Minulle tulee kohta tärkeä puhelu ja toivon, että saisin puhua sen rauhassa.” Yhdessä voidaan myös miettiä, mitä lapsi voisi tehdä puhelun aikana. Näin vältetään se tilanne, että lapsen normaali käyttäytyminen, leikkiminen tai jonkun asian kysyminen, tulee aikuiselle väärään aikaan ja aiheuttaa molemminpuolista pahaa mieltä.

  3. Otamme mukaan taitoja ja opettelemme ennakkoon

   Ennakointia voi lapsen kanssa miettiä myös taitoajattelun kautta. Esimerkiksi mitä kaikkia taitoja tarvitsemme Linnanmäellä? Rauhassa jonottamisen -taito,  yhdessä pysymisen – taito (eksymisen estämiseksi), kädestä kiinni pitämisen – taito (pienellä lapsella) ja niin edespäin. Jos huomataan, että joku tärkeä taito ei ole hallussa tai edellisellä kerralla on tullut ilmi, että joku taito on puuttunut, niin sen voi harjoitella ennen seuraavaa kertaa. Yhdessä voi miettiä, mitä taitoja tarvitaan esimerkiksi kauppareissulla tai mummolassa vieraillessa.

  4. Teen etukäteen ”Mitä jos..” – suunnitelmia

   Kun suunnittelet etukäteen, miten toimia ongelmatilanteen sattuessa on onnistuminen todennäköisempää. Silloin et reagoi tilanteeseen vain automaattisen tunteen ja ajatusten kautta, vaan menet suunnitelman mukaan. Tämä auttaa siihen, että kun mahdollinen tunnekuohu tulee, et ala huutamaan tai tartu pelkokasvatuksen välineisiin vaan olet varautunut suunnitelmalla.

   Tuttu tilanne. Tiedät, että uloslähtö on lapsille vaikeaa ja pukeminen varsinainen show. Ennakoimalla mietit jo etukäteen, miten vältät mahdolliset ristiriitatilanteet tai valtataistelut. Laitat vaatteet jokaiselle lapselle lattialle jonoon. Varaat eteisen pöydälle vesipullon, niitä varten jotka valittavat, että on kuuma. Mietit itsellesi mantran, jolla saat pidettyä itsesi rauhassa tai laitat pukemisen ajaksi rauhoittavaa musiikkia soimaan.

   Uusi tilanne. Suunnitelmia on hyvä tehdä myös odottamattomien tilanteiden varalle. Vaikka lapsesi ei ole vielä koskaan saanut itkupotkuraivareita kaupassa, voi jonain päivänä sekin tilanne tulla eteen. Kun mietit etukäteen, miten toimit tilanteessa, auttaa se pysymään sinua rauhallisena ja toimimaan etukäteen mietityn suunnitelman mukaan eikä vain reagoimaan tilanteeseen ”taistele-pakene” -moodissa. Tunteiden vallassa, mahdollisesti pienessä paniikissa, turvautuu helposti kasvatuksen huonoihin vaihtoehtoihin, kuten huutamiseen, periksi antamiseen tai lahjomiseen. Miettimällä jo etukäteen, miten kohtaat lapsen tilanteessa, miten sanoitat hänen tunteensa ja tarpeensa ja mitä teet, saat toimivamman mallin arkeesi.

   Yhdessä kasvatuskumppanin kanssa on hyvä miettiä, millä tavalla tartutte ei-toivottuun käyttäytymiseen yleisesti. Mitkä tavat teillä on kotona? Käytättekö neuvottelupöytää, keskustelunurkkaa tai vastuunportaita? Miten sanoitatte lapsen tunteita ja opetatte uusia asioita? Tällä tavalla on helpompi välttää niitä tilanteita, että samassa tilanteessa lapsi saa kahdenlaisia neuvoja tai pahimmillaan aikuiset alkavat tilanteessa lapsen edessä kiistelemään siitä, mikä tapa on parhain ohjata lasta.

  5. Otan avuksi konkreettiset apuvälineet

   Puhelinlaatikko, viihdytysvihko ja pikkutavarapussi, toimivat itselläni monien yllättävien tilanteiden kohdalla. Lapsen ollessa pieni oli minulla kotona valmiiksi tehty puhelinlaatikko, johon lapselle oli varattu kiinnostavaa puuhaa, jos itselle tuli tärkeä puhelu ja tarvitsi pari minuuttia rauhaa. Käsilaukussani kulki mukana viihdytysvihko sekä värikynät. Jos jäimme bussissa jumiin ruuhkaan tai kaupassa venähti, oli jotain lasta viihdyttävää käsillä. Autossa oli pikkutavarapussi samoja mahdollisia ruuhkatilanteita tai kiukunpurkauksia varten.

   Lisäksi esimerkiksi kiukkukohtauksia varten kotona voi olla rauhoittumisnurkka. Asiasta enemmän Itsesäätely – artikkelissa.

   On hyvä miettiä, mitä välineitä kotonamme voisi olla tai mitä ottaa mukaan, joka auttaisi tilanteiden käsittelyssä. Ensiapulaatikon ja laastareiden vieressä on hyvä olla rauhoittumisen ”ensiapulaatikko”, puristelupalloineen ja näpräyshelmineen.

   Ja kyse ei ole vain pienistä lapsista. Ennakointi on hyväksi kaikenikäisten lasten kanssa. Miten valmistaudumme koulun alkamiseen, mahdollisiin kouluympäristössä tuleviin tilanteisiin? Miten valmistaudumme lapsen puberteetin alkamiseen? Miten puhumme seurustelusta, miten varaudumme mahdollisiin tunnemyrskyihin ja miten hoidamme arvoristiriitoja?

Miten otamme huomioon jokaisen ikäkauden tuomat haasteet?

Mistä niitä työkaluja?

Usein tilanteisiin haetaan apua vasta kun kaikki omat keinot, kikat ja voimat on käytetty loppuun. Joskus ikävästi, parisuhteen ja perheen yhdessä pysymisen kannalta, liian myöhään. Kannustan kaikkia vanhempia ennakoivaan ja matalankynnyksen toimintaan. Kysy, pyydä apua ja keskustele. Älä jää yksin vaikeuksien kanssa! Vanhempainkurssille kannattaa osallistua jo ennen lapsen syntymää, käydä keskustelemassa neuvolan tai muun ammattihenkilökunnan kanssa, lukea kirjoja, joista saada arkea tukevia työkaluja. Miettiä etukäteen jokaisen ikävuoden tuomat haasteet. Miettiä kasvatuskumppanin kanssa yhdessä, mitkä asiat meidän perheessä toimii ja mitä voisi vielä kehittää? Onko haasteet vuorovaikutuksessa, omassa hyvinvoinnissa vai lapsen käyttäytymisessä? Etsikää perheen omia tarpeita vastaava kurssi tai tietolähde. Paljon erilaisia kanavia kasvatuksen tueksi löytyy neuvolan, päiväkodin, koulun tai muiden perhepalveluiden (järjestöt, yhdistykset) kautta.