Hyvän tähti

Jaa tämä sivu

Se mihin keskitymme – kasvaa!

Lapsen minäpystyvyyden ja itsetunnon kehittymisen kannalta, on tärkeää tuoda esiin hänen vahvuuksiaan, taitojaan ja osaamistaan. Näin lapsi oppii näkemään itsensä hyvänä, osaavana ja taitavana.

Hyvän tähti tuo näkyväksi lapsen taidot ja osaamisen. Sen avulla lapsi näkee joka päivä, mitä kaikkea hyvää hänessä on.

Tähteä voi käyttää kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa tai muissa lapsiryhmissä.