Ilo olla minä! – aikuisen positiivisen kasvun kurssi

Jaa tämä sivu

Ilo olla minä! – aikuisen positiivisen kasvun kurssi on hyvinvointikurssi, jossa mennään kohti omien voimavarojen löytämistä ja syvempää itsetuntemusta. Kurssilla saat välineitä omien luonteenvahvuuksien löytämiseen ja hyödyntämiseen elämässä, oman hyvinvoinnin tukemiseen eri harjoitteilla sekä ohjausta omien selviytymiskeinojen tutkimiseen ja hyödyntämiseen.

Sisältö ja kurssin teemat

Kurssi on rakennettu positiivisen psykologian harjoitteiden pohjalle. Inspiraation lähteenä ovat toimineen mm. Martin Seligman, Sonja Lyubomirsky, Mihály Csíkszentmihályi sekä Barbara Fredrickson. Teemoina kursseilla ovat mm. optimismin lisääminen, kiitollisuuden lisääminen, luonteenvahvuuteni ja niiden käyttäminen, flow, resilienssin lisääminen ja myönteisen ajattelun vahvistaminen.

Kesto

Kurssilla kestoltaan viisi kertaa kaksi tuntia, joka voidaan toteuttaa viitenä tapaamiskertana tai viikonloppukurssina.

Kurssi on muokattavissa myös työyhteisölle sopivaksi lyhemmäksi päivän koulutukseksi.

Materiaalit

Kurssiin kuuluu tehtäväkirja ja kurssin suorittamisesta saa todistuksen.

Otteita kurssipalautteesta

Tämä oli mun juttu! Hyvä kurssi ja hyvä ohjaaja. Selkeä matsku tiiviissä muodossa.”

”Kiitän todella opettavaisesta ja hyödyllisestä kurssista. Ohjaaja oli mahtava. Tykkäsin erityisesti vahvasta tieteellisestä perustasta ja sen kansantajuisesta ja ymmärrettävästä selittämisestä ja ohjaajan kyvystä kuunnella ja opastaa ja ohjata ryhmää eikä vain luennoida.”

”Kiinnostava teema ja innostava opintopiirimäinen työskentely, ohjaaja itse erittäin innostunut, mikä näkyy toteutuksessa”

”Kurssi toi ajattelemisen aihetta, tieteelliset faktat motivoi sekä keskustelu ja pienet harjoitukset tukivat oppimista”

”Oman hyvinvointisuunnitelman tekeminen sai aloittamisen tuntumaan helpommalta.”