Ilo Olla Ryhmässä! – Positiivisen Kasvatuksen Koulutukset Ammattikasvattajille

Jaa tämä sivu

Miten vahvistaa lasten ja aikuisten välistä yhteyttä ja yhteistyötä ryhmässä?
Miten opettaa lapsille optimismia, resilienssiä ja vahvistaa lapsen minäpystyvyyttä?
Millä asioilla vahvistan lasten hyvinvointia?
Miten ruokkia lapsen kasvun asennetta?
Miten nostan esiin lasten luonteenvahvuudet ja otan käyttöön omat luonteenvahvuuteni?
Miten puutun lapsen ei-toivottuun käyttäytymiseen ilman palkkioita tai rangaistuksia?
Miten herätän lapsen sisäisen motivaation?
Miten huolehdin omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista työssä?

Näihin kysymyksiin vastaa kehittämäni Ilo olla ryhmässä! – koulutukset ammattikasvattajille. Koulutukset on rakennettu asiantuntemuksella ja vuosien kokemuksella positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja positivei- menetelmien  pohjalle.

Kenelle 

Koulutukset sopivat niin varhaiskasvatuksessa työskenteleville (esimerkiksi päiväkodit, perhepäivähoitajat, päiväkerho-ohjaaja) kuin kouluikäisten(esimerkiksi opettajat, kuraattorit, iltapäiväkerho-ohjaajat, harrastusohjaaja) kanssa työskenteleville. 

Sisältö

Koulutuksen sisältö on jaettu neljään teemaan, joista tilaaja voi valita omiin tarpeisiin sopivat osiot. Teemoja voi myös yhdistää tai räätälöidä aivan oman sisällön tilaajan tarpeiden mukaisesti. Kerro mitä tarvitset ja ehdota rohkeasti myös uusia aiheita!

  • Lapsen hyvinvointitaidot
  • Kuinka puuttua lapsen ei-toivottuun käyttäytymiseen? – ryhmässä
  • Lapsen itsesäätelytaidot
  • Kasvattajan työhyvinvointi ja voimavarat

 

 

Lapsen hyvinvointitaidot

 

Lapsen hyvinvointitaidot koulutus

Haluaisitko lisätä myönteisiä tunteita ja optimismia ryhmässä? Nostaa esiin jokaisen lapsen vahvuudet ja lisätä merkityksellisyyden kokemusta?  Lisätä läsnäoloa ja koko ryhmän yhteistyötä? Auttaa lasta käsittelemään vaikeita tunteita ja vahvistaa toipumiskykyä?  Kehua tavalla, joka vahvistaa lapsen kasvun asennetta?

Positiivisen psykologian ja pedagogiikan mukaisen kasvatuksen on todettu vahvistavan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tässä kokonaisuudessa käydään läpi positiivisen psykologian kukoistuksen kehyksen eri osa-alueet: Myönteisyys, uppoutuminen, ihmissuhteet, merkitys, aikaansaaminen ja elinvoimaisuus sekä kuinka tuoda nämä taidot ryhmään. Opetellaan positiivisen psykologian interventioiden käyttöä ryhmässä ja tehdään suunnitelma niiden käytöstä omassa ryhmässä. 

Laitetaan yhdessä ryhmä kukoistamaan!

 

 

Kuinka puuttua ei-toivottuun käyttäytymiseen ryhmässä?

 

Kuinka puuttua lapsen ei-toivottuun käyttäytymiseen ryhmässä

Miten toimia lapsen kanssa konfliktitilanteissa ja ratkaista tilanne positiivisin keinoin? Miten rauhoittaa tilanne poistamatta lasta luokasta? Miten ottaa koko ryhmä tilanteen ratkaisuun ja lisätä ryhmätyötaitoja ja ongelmanratkaisukykyä?

Empaattinen kohtaaminen ja positiivinen johtajuus auttavat aikuista luomaan yhteyden lapseen ja ratkaisemaan tilanteita rauhanomaisesti. Näihin lisättynä positiivisen psykologian eri ratkaisumallit, muun muassa myönteisten tunteiden ja luonteenvahvuusratkaisut, saadaan toimiva työkalupakki jokaiseen lapsiryhmään.

Tässä kokonaisuudessa käydään läpi viisiaskelinen malli siitä, kuinka puuttua lapsen ei-toivottuun käyttäytymiseen ja harjoitellaan eri askeleita. Tämän lisäksi käydään läpi eri positiivisen psykologian ja positiivisen kasvatuksen tarjoamia ratkaisumalleja. 

Siirrytään rangaistuksista ja eristyksistä ratkaisuihin ja läheisyyteen!

 

 

Lapsen itsesäätelytaidot

 

Lapsen itsesäätelykaavio

 

Itsesäätelytaidot ja vaikeiden tunteiden käsitteleminen ovat tärkeä taito. Itsesäätely on  myös yksi tärkeimmistä luonteenvahvuuksista. Käytämme sitä joka päivä. Se kehittyy iän myötä, mutta ei itsekseen. Lapsen itsesäätely tarvitsee aikuisen tukea ja ohjausta.

Kokonaisuudessa käydään läpi polyvagaalinen teoria, lapsen eri reaktiotavat vaikeisiin tilanteisiin sekä käydään läpi erilaisia itsesäätelytapoja, joilla rauhoittaa levotonta lasta, lisätä lasten keskittymiskykyä ja auttaa aggressiivista lasta. Opetellaan, miten vahvistaa lapsen mielen ja kehon yhteyttä, vaikeiden tunteiden kohtaamista, tunteiden säätelyä ja mielen taitoja.

Tuodaan rauhaa, rentoutumista ja iloa joka ryhmään!

 

 

Kasvattajan voimavarat ja työhyvinvointi

 

Kasvattajien voimavarat ja työhyvinvointi

Haluaisitko odottaa perjantain sijaan maanantaita? Kokea itsesi energiseksi ja innostuneeksi läpi päivän ja viikon? Jaksaa töiden jälkeen viettää aikaa perheen kanssa, nauttia harrastuksista ja nähdä ystäviä?

Positiivisen psykologian tarjoamat välineet vievät työnimuun ja sinä voit nauttia niin työstä kuin vapaa-ajasta. Kasvattajan omat voimavarat vaikuttavat myös kasvatustapaan ja tilanteisiin reagointiin. Virkeänä jaksaa paremmin ratkoa jokapäiväisiä tilanteita. Tässä kokonaisuudessa käydään läpi positiivisen psykologian tarjoamia työkaluja työssä jaksamiseen sekä aivojen huoltamiseen työelämässä. Käydään läpi, miten työpäivän aikana voi pitää pieniä palautumishetkiä mikrotaukojen avulla ja miten töiden jälkeen irtaantua töistä nauttimaan palauttavasta vapaa-ajasta. 

Koetaan työniloa ja työnimua joka päivä! 

 

Kesto

Koulutukset voidaan räätälöidä kahden tunnin luennoista aina koko päivän koulutuspäiviksi.

 

Materiaalit

Koulutukseen osallistuvat saavat Ilo olla ryhmässä! – tehtävävihkon, joka kannustaa jatkotyöskentelyyn ja omaan positiiviseen kehittymiseen työssä.

Koulutuksen suorittaneet saavat koulutuspäivän jälkeen koodin, jolla pääsee positiivinenkasvatus.fi sivujen koulutuksen käyneiden sähköiseen materiaalipankkiin,

Oppiminen ei lopu siis koulutuspäivään vaan jatkuu verkkomateriaalin muodossa!

Osallistujat saavat siis koulutuksen, tehtävävihkon ja pääsyn sähköiseen materiaaliin, josta voi ladata ja printata itselleen tarpeellista materiaalia joko heti tai myöhemmin. 

 

 

Palautetta koulutuksista

Luennoitsijasta sanottua…

”Hyvä käytännönläheinen luennoitsija, paljon tuli vinkkejä omaan arkeen.”

”Olin kuullut Tiiasta paljon kehuja, ja kouluttaja oli kyllä kaikkien kehujen arvoinen.”

”Innostava ja hyvä kouluttaja!”

”Parempi kuin osasin aavistaakaan.”

”Paljon tärkeää asiaa ja hyviä esimerkkejä.”

”Todella antoisa ja avartava koulutus, joka pitäisi saada koko työyhteisölle!”

”Kouluttaja osasi asiansa ja esitystapa oli innostava, kiitos siitä.” 

 

Parasta koulutuksessa oli…

”Kouluttajan esiintyminen ja konkreettiset esimerkit, esim. rauhoittumisvälineet.”

”Rento tunnelma, hyvät esimerkit.”

”Esimerkit arjesta.”

”Positiivisuus, käytännönläheiset vinkit ja materiaalivinkit.”

”Mukava vetäjä, ei alkanut nukuttaa… Uusiakin asioita tuli esille, vanhan kertaaminen on myös ok.”

”Positiivinen kouluttaja. Hyviä esimerkkejä.”

”Elävät esimerkit. Kouluttajan innostunut persoona. Materiaali.”

”Esillä materiaalia, jota voi käyttää työssä”

”Käytännön toiminnalliset vinkit ja pisti ajattelemaan.”

 

Oppimistani edistivät…

”Käytännön esimerkit ja keskustelut.”

”Keskustelun vapaus. Sain olla oma itseni.”

”Konkreettiset esimerkit, pari- ja ryhmätyöskentely.”

”Konkreettiset esimerkit, materiaalit ja että pääsi vähän osallistumaan eikä vaan pelkkää kuuntelua.”

”Erilaiset materiaalit.”

”Käytännönläheisyys.”

 

Tilaukset

Laita tarjouspyyntö viestillä tiia@positiivinenkasvatus.fi tai soita 045 144 03 82

 

Mennään yhdessä kohti kukoistusta!