Ilo Olla Ryhmässä! – Koulutukset Ammattikasvattajille

Jaa tämä sivu

Miten toteuttaa positiivista kasvatusta lapsiryhmässä?
Miten vahvistaa lasten ja aikuisten välistä yhteyttä ja yhteistyötä ryhmässä?
Miten opettaa lapsille optimismia, resilienssiä ja vahvistaa lapsen minäpystyvyyttä?
Millä asioilla vahvistan lasten hyvinvointia?
Miten ruokkia lapsen kasvun asennetta?
Miten nostan esiin lasten luonteenvahvuudet ja otan käyttöön omat luonteenvahvuuteni?
Miten puutun lapsen ei-toivottuun käyttäytymiseen ilman palkkioita tai rangaistuksia?
Miten herätän lapsen sisäisen motivaation?
Miten huolehdin omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista haastavissa tilanteissa?

Lapsiryhmä tuo erilaisia haasteita ja mahdollisuuksia kuin perheympäristö.

Näitä varten olen kehittänyt Ilo olla ryhmässä! – koulutukset ammattikasvattajille antamaan, niin varhaiskasvatuksessa työskenteleville (päiväkodit, perhepäivähoitajat, päiväkerho-ohjaaja jne.) kuin kouluikäisten (opettajat, iltapäiväkerho-ohjaajat, harrastusohjaaja jne.), välineitä positiivisten kasvatuskeinojen käyttämiseen lapsiryhmissä ja ratkaisumalleja lapsen ei- toivotun käyttäytymiseen puuttumiseen.

Kesto

Koulutukset voivat olla kestoltaan puolesta päivästä päivään. Puolessa päivässä ehtii tilaajan toiveiden mukaan käydä etukäteen valikoituja teemoja, koko päivässä ehditään käydä läpi koko kokonaisuus.

Materiaalit

Koulutukseen osallistuvat saavat Ilo olla ryhmässä! – tehtävävihon, joka kannustaa jatkotyöskentelyyn ja omaan positiiviseen kehittymiseen työssä.

Tilaukset

Laita tarjouspyyntö viestillä tiia@positiivinenkasvatus.fi tai soita 045 144 03 82