Ilo Olla Ryhmässä! – Positiivisen Kasvatuksen Koulutukset Ammattikasvattajille

Kasvatusta kukoistuksen kehällä – lapsen ja aikuisen hyvinvointitaidot

Kuinka puuttua ei-toivottuun käyttäytymiseen ryhmässä?

Turva, tunne ja tietoisuus – kehomieli, hengitys ja läsnäolo

Rauhaa ja keskittymiskykyä! – lapsen itsesäätelyn kehittyminen ja tukeminen

Positiivisella psykologialla työn imuun! 

Et löytänyt teidän työyhteisölle sopivaa? Räätälöidään teille omanlainen! 

Kerro, millaisia taitoja teidän työyhteisössä tarvitaan ja millaiset tilanteet tuovat haasteita. Tarjoan niihin ratkaisuja sopivan koulutuksen muodossa. 

Esimerkkejä räätälöidyista koulutuksista:

Kasvattajan tunnetaidot

Kasvattajan itsesäätelytaidot

Tietoisuustaitojen opettamisen aloittaminen luokassa

Merkityksellisyyden tunteen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa

Positiivinen kasvatus nuorisotyössä

Ota yhteyttä!