Ilo olla yhdessä! – positiivisen kasvatuksen kurssi

Jaa tämä sivu

Ilo olla yhdessä! – positiivisen kasvatuksen kurssi – on vanhemmille ja kasvattajille tarkoitettu kurssi. Kurssilta saa välineitä lasta vahvistavan kasvatuksen tueksi ja positiiviseen rajojen asettamiseen. Kurssin tavoitteena on hyvinvoiva kokonaisuus, jossa jokaisen tarpeet ja vahvuudet otetaan huomioon ja näin mahdollistetaan kokonaisvaltainen kukoistus. Apuna käytetään positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja positiivisen vanhemmuuden välineitä hyvinvoinnin lisäämiseen sekä arjen pulmatilanteiden ratkaisemiseen.

Sisältö

Kurssin aiheina ovat hyvän huomaaminen, positiivisen kasvatuksen peruspilarit, kuinka puuttua lapsen ei-toivottuun käyttäytymiseen, lapsen hyvinvointireppu ja kasvattajan positiivinen kasvu sekä voimavarat.

Kesto

Kurssi koostuu 10 tunnista, joka voi olla esimerkiksi viisi kahden tunnin tapaamista tai kaksi viikonloppupäivää.

Materiaalit

Kurssiin kuuluu tehtäväkirja ja kurssin suorittamisesta saa todistuksen.

Palautetta

Kurssille osallistujat ovat olleet tyytyväisiä siihen, että on ollut aikaa pohtia omaa vanhemmuutta tai roolia kasvattajana, ryhmämuotoisessa työskentelyssä on voinut jakaa kokemuksia ja saada myös vertaistukea. Keskustelut ja harjoittelumateriaali on koettu omaa oppimista tukevaksi.

”Kurssilla oli aikaa ajatella omaa vanhemmuutta ja kurssin inspiroivat aiheet ja harjoitukset toimivat reflektoinnin tueksi.”

”Ohjaaja on loistava! Harjoitukset, luento-osuudet, aktivoivat keskustelut jne. vaihtelivat luontevasti”

”Kurssin kokonaisuus on herättänyt mielenkiintoa, joten lähden lukemaan lisää positiivista kasvatusta koskevaa kirjallisuutta”

”Olen saanut kurssilta käytännön vinkkejä arjen kasvatustyöhön ja ongelmatilanteiden kohtaamiseen”

”Parasta kurssilla on ollut hyvä keskusteluilmapiiri, selkeä opetus ja lisämateriaali”