Jaa tämä

On helpompi rakentaa vahvoja lapsia, kuin korjata rikkinäisiä aikuisia” – Frederick Douglass

Kirja alkaa tällä lauseella. Se on tullut vastaani jo useissa yhteyksissä ja kiertänyt sosiaalisen median eri kanavissa pitkään. Eikä turhaan. Se on totta ja erittäin tärkeä tavoite. Tämän toteutumiseen vastaus on positiivinen pedagogiikka, jossa tavoite on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Siksi on hyvä, että positiivisen pedagogiikan mukainen kasvatus aloitetaan jo mahdollisimman aikaisin – varhaiskasvatuksesta. 

Leskisenoja esittelee uutuuskirjassaan positiivinen kasvatus varhaiskasvatuksessa – toteuta käytännössä Seligmanin PERMA teorian mukaista varhaiskasvatusta. Hän on jakanut tämän viiden kohdan teorian, viiteen eri supervoimaan. Supervoimia ovat myönteiset tunteet, toimintaan sitoutuminen, välittävät ihmissuhteet, merkityksellisyyden kokemukset ja saavuttaminen. Näiden alle mahtuukin iso kirjo positiivisen pedagogiikan eri alueita, kuten optimismin opettelua, tietoisuustaitoja ja luonteenvahvuuksien käyttämistä.

Kirja jakaantuu kahteen osaan, jossa ensimmäisessä kerrotaan positiivisen pedagogiikan teoriasta, työotteesta ja käytöstä varhaiskasvatuksessa. Se luo pohjan ja virittää hyvin siirtymään positiivisen pedagogiikan toteuttamiseen. On hyvä tietää, mistä positiivinen pedagogiikka on saanut alkunsa ja sen hyödyistä lapselle, aikuiselle ja koko ryhmälle. Näin siitä voi kertoa tarvittaessa myös työtovereille ja vanhemmille. 

Toisessa osassa esitellään käytännön viisi supervoimaa. Jokainen supervoima alkaa pienellä teoria ja esittelyosiolla, missä kerrotaan sen tarpeellisuudesta ja hyödyistä. Sen jälkeen on käytännön osio, jossa pohdittavaksi ja toteutettavaksi lukuisia harjoituksia. Aloittaminen on siis helppoa. Voi aloittaa suoraan jo ehdotetuista harjoituksista ja lähteä sitten etsimään lisää tai kehittämään omia versioita supervoimien toteuttamiseen.

Kirja on erittäin sujuva lukea ja sopivan pituinen (noin 200 sivua). Itse olen nopea lukija ja luin kirjan muutamassa tunnissa. Helppolukuisuudesta huolimatta sen anti ei jää pieneksi. Kirjassa on harjoituksia ja toteutettavaa pitkäksi ajaksi. Se sopii myös luettavaksi osa kerrallaan. Tärkeintä ei ole oikeastaan mistä supervoimasta aloittaa, kunhan aloittaa. 

(teksti jatkuu kuvan jälkeen)

Eliisa Leskisenoja positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa nojatuolipedagogiikka

Kuva Eliisa Leskisenoja: Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa kirjasta

Välittävät ihmissuhteet nousivat tässä kirjassa keskiöön. Eikä suotta. Hyvä yhteys lapseen on kaiken kasvattamisen a ja o. Se muodostuu lapsen rakkaudellisen kohtaamisen kautta. Aikuinen on lapsen turva, suojelija ja lapsen puolella myös vaikeissa tilanteissa. Tämän lisäksi lapselle on tärkeä taito luoda uusia ja kestäviä ihmissuhteita ikätovereihin. Tarvitsemme toisia ihmisiä voidaksemme hyvin. Yhteys toisiin on elinehtomme. Ei siis ihme, että se on yksi varhaiskasvatuksen tärkeimpiä opittavia taitoja.

Kirjasta löytyy ihana välittävän varhaiskasvattajan huoneentaulu, johon on kerätty hyviä ohjenuoria. Sopii hyvin tulostettavaksi kahvihuoneeseen tai muuhun näkyvään paikkaan muistutukseksi ryhmän aikuisille. Itse kopioin ja laitoin sen jääkaapin oveen. On hyvä muistutus myös kodin vuorovaikutussuhteiden hoitamiseen.

Uusi termi itselleni on nojatuolipedagogiikka, joka on Rajakylän päiväkodin, Heidi Nikkisen kehittämä. Siinä nostetaan lasten ja aikuisen kohtaaminen ja vuorovaikutus huomion keskipisteeseen. Tässä kiireettömässä tavassa kohdata lapsi, jossa myös kosketus nostetaan tärkeäksi osaksi, koskettaa sydäntäni. Vaikka sen toteuttaminen kaikkialla saattaa olla vaikeaa näillä resursseilla, olisi se erittäin tärkeä osa välittävää varhaiskasvatusta. 

Positiivinen pedagogiikka näkökulmasta kirjoitetaan myös lapsen ei-toivotun käyttäytymiseen puuttumisesta. Aikuisten tehtävä on opettaa lapselle myönteisiä toimintamalleja.

Kiellot ja käskyt saattavat vähentää ei-toivottua käytöstä, mutta ne eivät kartuta lapsen valmiuksia toimia rakentavammin tulevissa tilanteissa. – Eliisa Leskisenoja kirjassaan positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa

Tästä syystä on tärkeämpää opettaa lapselle miten toimia, kuin vain kieltää asioita. Opettaa ajattelemaan, eikä vain käskeä. Hienoa, että myös tämä aihe on nostettu kirjaan. 

Parasta antia itselleni oli lukuisien varhaiskasvatuksen työntekijöiden haastattelut ja kirjoitukset positiivisen pedagogiikan käytöstä, joita on ripoteltu pitkin kirjaa. Ne todistavat, että positiivinen pedagogiikka oikeasti toimii! Positiivinen pedagogiikka ei ole vain teoria, vaan lukuisat todistukset kertovat sen toimivan käytännössä. Tästä on jo niin paljon tutkimus- ja todistusaineistoa, että sitä ei voi enää kiistää. Se lisää lapsen hyvinvointia. Se lisää henkilökunnan hyvinvointia. Sen ansioista vanhemmat ovat tyytyväisempiä ja sen kautta hyvä leviää myös koteihin.

Tämä on hyvä muistaa positiivisessa pedagogiikassa. Se ei ole pelkästään lapsia varten, vaan siitä hyötyvät myös henkilökunta. Usein niissä työyhteisöissä, joissa positiivista pedagogiikkaa käytetään, ilmapiiri ja vuorovaikutus paranevat, merkityksellisyys ja työn imu kasvavat sekä työyhteisön kokonaisvaltainen hyvinvointi kasvaa. Se mihin keskitymme – kasvaa ja siksi kannattaa keskittyä hyvään. Usein myös vanhemmat kiinnostuvat positiivisesta pedagogiikasta ja lasten mukana oppi siirtyy myös koteihin. Yhteistyössä vanhempien kanssa harjoituksia voi viedä myös kotikäyttöön ja tällöin vaikutus hyvinvointiin on vielä laajempi.

Olen todennut tämän myös itse käytännössä työskennellessäni 2-5-vuotiaiden lasten kanssa. Positiivisen pedagogiikan toteuttaminen ryhmässä lisäsi niin lasten kuin henkilökunnan sekä vanhempien hyvinvointia.

Minulla on unelma. Kymmenen vuoden päästä varhaiskasvatuksessa kaikki toimijat toteuttaisivat positiivista pedagogiikkaa. Se löytyisi jokaisesta päiväkodista, ryhmiksestä, kerhosta ja perhepäivähoitajan kodista. Tällaiset kirjat ovat askeleita kohti tuota todellisuutta.

Kirjan lopusta löytyy hyvä lähdeluettelo, josta on hyvä lähteä eteenpäin. Olet sitten kiinnostunut laajemmin positiivisesta pedagogiikasta tai haluat löytää enemmän harjoituksia, löytyy lähteistä vastaus.

Jos sinä et toteuta tai työpaikallasi ei vielä toteuteta positiivista pedagogiikkaa, ensimmäinen askel sitä kohti on helppo. Lue tämä kirja!

 

Kuva Eliisa Leskisenoja: Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa kirjan takakannesta

Kirja saatu arvostelukappaleeksi Ps-kustannukselta