Jaa tämä

Kun löydän hyvän kirjan – koko muu maailma sulkeutuu ulkopuolelle. Jo lapsena saatoin ahmia 500 sivuisen seikkailun yhdeltä istumalta. Luen nopeasti ja tehokkaasti. Tämä kirja oli yksi niistä, jotka imaisivat minut mukaansa. Tällä kertaa luin kuitenkin hitaasti, en halunnut hukata sanaakaan; vaan nautiskella joka sanasta, pohtia joka lausetta. Kirja on ollut hyllyssäni melkein pari vuotta, siitä asti kun hain sen painotuoreena. Siitä ei kuitenkaan ole kertaakaan tarvinnut pyyhkiä pölyjä. Kirja ei ehdi kauaa olla paikallaan, kun taas tarvitsen sen sisältämää tietoutta.

Positiivisen psykologian voima-kirjan on toimittanut Lotta Uusitalo-Malmivaara. Kirja sisältä 24 huippuasiantuntijan artikkeleita positiivisesta psykologiasta eri näkökulmista.

Tässä kirja esiteltynä kaikkien kirjoittajien kirjoituksista omien lempilainausteni kautta.

Esipuhe/Esa Saarinen

Positiivinen psykologia mullistaa pysyvällä tavalla ajattelutapojamme, arjen käytäntöjä, instituutioiden toimintamekanismeja ja sitä filosofiaa, johon elämämme nojaa.

Positiivinen psykologia -mitä se on?/Lotta Uusitalo-Malmivaara

Ideana on diagnosoida hyvää ja löytää jokaisesta ihmisestä vahvuudet, joiden avulla sekä oma että yhteisöjen vointi paranee.

Onnellisuuksien psykologia/ Frank Martela

Uskon tulevaisuuteen, jossa tietoisuus onnellisuuteen vaikuttavista tekijöistä auttaa yksilöitä tekemään elämässään pitkäkestoista onnellisuutta edistäviä valintoja.

Hyveet ja luonteenvahvuudet/Lotta Uusitalo-Malmivaara

Luonteenvahvuuksien selville saaminen ja vahvuussanaston oppiminen ovat alku käytännöille, jotka perustuvat yksilön parhaaseen mahdolliseen toimivuuteen.

Mindfullness- tiedostava ja hyväksyvä läsnäolo/Juhani E.Lehto

Tiedostavaan läsnäoloon pohjautuvia menetelmiä käytetään parantamaan hyvinvointia ja kognitiivista kapasiteettia.

Positiivisen psykologian kritiikki/Markku Ojanen

Hyvää tahtoa, yhteistoimintaa, auttamista ja avuliaisuutta on sittenkin enemmän kuin pahaa tahtoa, välinpitämättömyyttä ja torjuntaa. Jos näin ei olisi, ihmiskunta olisi jo aikoja sitten kuollut sukupuuttoon.

Ihminen voi hyvin joukossa/Nina Sajaniemi, Jukka Mäkelä

Hyvä tapa pitää aivot terveinä ja mieli vireänä on säilyttää utelias suhde ympäröivään maailmaan.

Vanhuuden voimavarat/Vappu Taipale

Vanhat ihmiset tuottavat sosiaalista pääomaa yhteiskuntaamme monin tavoin. He toimivat yhteisöissään hoitamalla läheisiään, välittämällä yhteisistä asioista ja välittämällä kulttuurista perimää tarinoillaan ja elintavoillaan.

Myötätunto onnen lähteenä/Anne Birgitta Pessi

Jos haluat toisten olevan onnellisia ja hyvinvoivia, harjoita myötätuntoa. Jos haluat itse olla onnellinen ja hyvinvoiva, harjoita myötätuntoa.

Positiivinen psykologia ja ratkaisukeskeisyys psykoterapiassa/Krisse Lipponen

Positiivisen psykologian ja ratkaisukeskeisen menetelmän yhteinen juoni kulkee yksilön omien käsien kautta: Jokainen voi itse omalla toiminnallaan ja valinnoillaan vaikuttaa hyvinvointiin.

Positiivisen pedagogiikan jäljillä/Kristiiina Kumpulainen, Anna Mikkola,  Antti Rajala,  Jaakko Hilppö,  Lasse Lipponen

Pedagoginen suuntaus, josta käytämme nimitystä positiivinen pedagogiikka, perustuu käsitykseen lapsesta aktiivisena toimijana ja merkitysten rakentajana. Positiivinen pedagogiikka laajentaa kasvatustieteen kenttää tuomalla tutkimuksen ja pedagogisen toiminnan keskiöön lasten osallisuuden, vahvuudet ja myönteiset tunteet.

Onko nuorella kaikki hyvin, jos koulussa menee hyvin?/ Heta Tuominen-Soini

Ymmärrys opiskelumotivaation ja hyvinvoinnin yhteyksistä on erityisen tärkeää ja ajankohtaista juuri nyt, kun yhteiskunnassamme käydään vilkasta keskustelua muun muassa oppilaiden vähäisestä kouluviihtyvyydestä, puutteellisesta mielekkyyden kokemuksesta koulussa ja opintonsa keskeyttäminen määrästä.

Lasten ja nuorten vahvuuksien tunnistaminen/ Risto Hotulainen, Kristiina Lappalainen ja Erkko Sointu

Kokeakseen jonkin taidon, kyvyn tai minän puolen vahvuudekseen lapsi tarvitsee ennen muuta sitä, että joku hänelle tärkeä ulkopuolinen ihminen tunnistaa taidon ja antaa siitä positiivista palautetta.

Taitoa ja tahtoa – opiskeluinnosta työn imuun?/ Katariina Salmela-Aro

Koulun tulisi pyrkiä tuottamaan onnistumisen ja pystyvyyden kokemuksia kaikille oppilaille, ja siksi on tärkeää löytää jokaisen omat vahvuudet ja sisu.

Kiinnostus – tunteiden kuningatar vai kesytön Tarzan?/Anna Tapola, Markku Niemivirta

Keskittymisen ja myönteisten tunteiden, esimerkiksi ilon toiveikkuuden ja ylpeyden ohella kiinnostuksen kanssa samanaikaisesti näyttää usein virittymään myös minäpystyvyys eli luottamus omiin kykyihin selviytyä tietystä oppimishaasteesta.

Sisu – toiminnan tahtotila/Emilia Lahti

Sisu on kykyä kestää vastoinkäymisiä ja toisaalta rohkeutta lähteä matkalle, jolla odotamme joutuvamme koetukseen. Sisu on toiminnan tahtotila, joka auttaa astumaan tyhjyyteen mutta kantaa myös sieltä pois.

Onnellinen työssä? 8 1/2 kysymystä työn imusta/ Jari Hakanen

Itselleni yksi kiinnostavimpia positiivista psykologiaa koskevista tutkimustuloksista onkin ollut se, että voimavarat ja hyvinvointi kasautuvat ja muodostavat voimavarakaravaaneja ja myönteisiä spiraaleja. Työn ja kodin maailmat ovatkin systeemisiä, ja vaikutussuhteet ovat voimavarojen ja hyvinvoinnin osalta usein kaksisuuntaisesti myönteisiä.

Kohti kutsumustyötä ja joukkokukoistavaa yhteiskuntaa/ Lauri Järvilehto

Kutsumustyön ytimessä on toisten palveleminen oman intohimon kautta. Kutsumus löytyy sieltä, missä intohimo kohtaa maailman tarpeet. Kutsumustyö on työtä, jossa ihminen tekee sitä, mitä rakastaa, niin että sillä tuottaa autenttista hyötyä tai iloa toisille.

Tässä tämänhetkiset lempilainaukseni kyseisestä kirjasta. Olisitko sinä valinnut samat?

Kirjan tarkemmat tiedot: täältä.