Jaa tämä

Rebecca Eanesin toinen kirja Positive parenting. An essential guide. Ending the Power Struggles and Reconnecting from the Heart, lupaa paljon. Jo kirjan kannessa luvataan lopettaa kodin valtataistelut ja löytää sydämen yhteys. Tavoitteena on hyvinvoiva perhekokonaisuus.

Kun lähden lukemaan kirjaa huomaan pian, että se on täynnä käytännön neuvoja, ideoita ja harjoituksia.

Kirja vastaa lupaamaansa.

Kirja on paljon laajempi kokonaisuus verrattuna Eanesin ensimmäiseen teokseen (Esittely: The newbie’s guide to positive parenting). Tässä kirjassa otetaan huomioon koko perhe. Minä itse, minä puolisona, minä vanhempana. Tarkoituksena vahvistaa koko perhekokonaisuutta. Antaa apua siihen, kuinka vanhempi pitää huolta itsestään ja omista voimavaroistaan, kuinka toimii hyvässä yhteistyössä puolison kanssa ja pitää huolta parisuhteesta ja lopuksi miten pidän huolen lapsestani ja miten kasvatan häntä. On hienoa, että kirjassa on huomioitu perhe-elämä kokonaisuutena, eikä vain kasvatuksen osio. Vanhemmuus on myös vanhemman omasta hyvinvoinnista huolehtimista, kasvatuskumppanuuden hoitamista sekä perheen vuorovaikutuksen kokonaisvaltaista sujumista.

Kirjassa näkyy positiivisen psykologian vaikutus. Itsetutkiskelun välineet ovat positiivisen psykologian harjoitteita. Myönteistä ajattelua, kiitollisuuden käsittelyä sekä oman itsensä tutkiskelua.

Maailmalla  kirja on saanut todella hyvän vastaanoton ja monet vanhemmat kääntyvät kiitellen Eanesin puoleen. Kirja-arvosteluja täältä: täältä.

Olen itse erityisen iloinen, kuinka Eanes puhuu ilon palauttamisesta vanhemmuuteen, ”joy back into parenting”. Oma Ilo olla yhdessä – positiivisen kasvatuksen kurssi rakentuu samoista asioista. Vanhemmuus ei ole mielestäni vakavaa, ryppyotsaista ja tiukkaa kurinpitoa, vaan ilolla, myötätunnolla ja positiivisuudella ohjaamista.

Ensimmäisen kirjan tavoin, tässäkin kirjassa puhutaan paljon lapsen aivojen kehittymisen vaikutuksesta kasvamiseen, vanhemmuuteen, lapsen kasvamiseen ja vuorovaikutuksen tärkeyteen. Eanesin yksi perusta vanhemmuuden tapojen uudistamiselle, on se tieto, mitä olemme vuosien aikana saaneet eri tutkimustulosten kautta.

”They deserve the best we have to give them using the knowledge available to us”.

Punainen lanka läpi kirjan on ihmisten välinen, ja varsinkin vanhemman ja lapsen, vuorovaikutus. Kaiken kasvun pohjana on rakastava ja vahva yhteys lapseen.

Verrattuna aikaisempaan, Eanes puhuu paljon myös siitä, että jokaisen perheen tulisi löytää oma tapansa toimia.

”You are the experts on your own children”

Kaikille ei tyrkytetä siis samoja ratkaisuja ja vastauksia. Tietääkseen omat ja muiden perheenjäsenten tarpeet, tarvitsee kuitenkin paljon itsetutkiskelua, keskustelua perheen kesken sekä toimivan vuorovaikutuksen perheen jäsenten välillä. Sen vuorovaikutuksen vahvistamiseen vahva yhteys, kunnioitus toista kohtaa, empaattinen johtajuus, ennakoiva vanhemmuus ja positiivinen kurinpito ovat mielestäni erinomaisia välineitä.

Kirjan lisäksi tähän yhteyteen haluan vielä vinkata Rebecca Eanesin erittäin hyvistä facebook-sivuista Positive Parenting: Toddlers and Beyond. Siellä on paljon ajankohtaisia artikkeleita ja vinkkejä positiiviseen vanhemmuuteen.