Jaa tämä

Positiivisen psykologian ja pedagogiikan mukaisen kasvatuksen on todettu vahvistavan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tässä kokonaisuudessa käydään läpi positiivisen psykologian kaikki kukoistuksen kehyksen eri osa-alueet: Myönteisyys, uppoutuminen, ihmissuhteet, merkitys, aikaansaaminen ja elinvoimaisuus sekä kuinka tuoda nämä taidot ryhmään. Opetellaan positiivisen psykologian interventioiden käyttöä ryhmässä ja lähdetään suunnittelemaan lasten taitojen vahvistusta.

Koulutus on kokonaisvaltaisesti hyvinvointia käsittelevä kokonaisuus, jossa otetaan huomioon niin mielen kuin kehon taidot. Ihminen on kokonaisuus, jossa tarkoitus ei ole jäädä vain ajatusten ja mielen vaan ottaa mukaan myös keho sekä elinvoimaisuus.  

Koulutuspäivän jälkeen osallistujat tuntevat positiivisen psykologian kukoistuksen kehyksen eri osa-alueet ja osaavat käyttää niitä oman ja lapsen hyvinvoinnin tukemiseen. He ymmärtävät millä asioilla voi vaikuttaa hyvinvoinnin lisäämiseen ja heillä on harjoituksia tämän toteuttamiseen.

Laitetaan yhdessä ryhmä kukoistamaan!

Toteutus 

Koulutukset voidaan toteuttaa lähikoulutuksena tai etäkoulutuksena kouluttajan omassa zoomissa (maksimissaan 500 osallistujaa).

Hinta

Koulutuksen hinta muodostuu osallistujamäärästä sekä koulutuspaikan etäisyydestä ja matkakuluista. Matkan lähtöpiste on Hyvinkää. Etäkoulutuksissa hintaan ei lasketa matkakuluja.

Puolenpäivän koulutukset alkaen 600 € + alv (24 %)

Koko päivän koulutukset alkaen 1200 € + alv (24 %)

Materiaalit

Koulutukseen osallistuvat saavat diat, sekä pääsyn jokaisen koulutuksen omaan sähköiseen materiaalipankkiin, josta löytyy Ilo olla ryhmässä! – tehtävävihko, joka kannustaa jatkotyöskentelyyn ja omaan positiiviseen kehittymiseen työssä sekä koulutuspäivään liittyviä harjoituksia.

Oppiminen ei lopu siis koulutuspäivään vaan jatkuu verkkomateriaalin muodossa!

Osallistujat saavat siis koulutuksen, tehtävävihkon ja pääsyn sähköiseen materiaaliin, josta voi ladata ja printata itselleen tarpeellista materiaalia joko heti tai myöhemmin. 

Kouluttaja Tiia Trogen 

Teatteri-ilmaisun ohjaaja, teologian maisteri, positive psychology practitioner, kasvatuskirjailija, lasten tunne- ja tietoisuustaito ohjaaja, Ilo olla yhdessä™-positiivisen kasvatusmenetelmän kehittäjä

Lisäkoulutukset: Toimiva Perhe, Muksuoppia vanhemmille, skeematerapian opinnot, Tilli Toukka lasten eroryhmä ohjaaja ja Virtaa Välillämme ohjaaja

Yli 20 vuotta töitä lasten parissa

”Lasten ja kasvattajien hyvinvoinnin lisääminen on elämäntehtäväni, jonka eteen teen töitä joka päivä. Vahvuuteni on yhdistää kaikki koulutukseni ja työkokemukseni yhdeksi muita kasvattajia auttavaksi kokonaisuudeksi. Saanhan olla myös teidän hyvinvointinne tukena?”

Palautetta koulutuksista

Luennoitsijasta sanottua…

”Hyvä käytännönläheinen luennoitsija, paljon tuli vinkkejä omaan arkeen.”

”Olin kuullut Tiiasta paljon kehuja, ja kouluttaja oli kyllä kaikkien kehujen arvoinen.”

”Innostava ja hyvä kouluttaja!”

”Parempi kuin osasin aavistaakaan.”

”Paljon tärkeää asiaa ja hyviä esimerkkejä.”

”Todella antoisa ja avartava koulutus, joka pitäisi saada koko työyhteisölle!”

”Kouluttaja osasi asiansa ja esitystapa oli innostava, kiitos siitä.” 

 

Parasta koulutuksessa oli…

”Kouluttajan esiintyminen ja konkreettiset esimerkit, esim. rauhoittumisvälineet.”

”Rento tunnelma, hyvät esimerkit.”

”Esimerkit arjesta.”

”Positiivisuus, käytännönläheiset vinkit ja materiaalivinkit.”

”Mukava vetäjä, ei alkanut nukuttaa… Uusiakin asioita tuli esille, vanhan kertaaminen on myös ok.”

”Positiivinen kouluttaja. Hyviä esimerkkejä.”

”Elävät esimerkit. Kouluttajan innostunut persoona. Materiaali.”

”Esillä materiaalia, jota voi käyttää työssä”

”Käytännön toiminnalliset vinkit ja pisti ajattelemaan.”

 

Oppimistani edistivät…

”Käytännön esimerkit ja keskustelut.”

”Keskustelun vapaus. Sain olla oma itseni.”

”Konkreettiset esimerkit, pari- ja ryhmätyöskentely.”

”Konkreettiset esimerkit, materiaalit ja että pääsi vähän osallistumaan eikä vaan pelkkää kuuntelua.”

”Erilaiset materiaalit.”

”Käytännönläheisyys.”

 

Tilaukset

Laita tarjouspyyntö viestillä tiia@positiivinenkasvatus.fi tai soita 045 144 03 82