Jaa tämä

”Rauhoitu” ja ”keskity” käskyt eivät vaikuta juuri mitenkään lapsen kykyyn tai taitoihin rauhoittua tai keskittyä. Lapsi oppii vain pinnistelemään ja piilottamaan tunteensa sekä yrittäessään keskittyä pakolla joutuu usein ylivireystilaan. Kehoa ja mieltä ei rauhoiteta käskyin vaan konkreettisin keinoin. Lasta tulisi ohjata käyttämään erilaisia harjoituksia kehon ja mielen rauhoittamiseen sekä oman mielen ohjaamiseen käsillä olevaan tehtävään. Näitä taitoja lapsi oppii vain aikuisen ohjauksella. 

Itsesäätelytaidot ja niiden vahvistaminen ovat tärkeä osa lapsen kehitystä. Itsesäätely on noussut vielä tärkeämmäksi elämäntaidoksi viime vuosina ja sen tärkeys on havaittu useissa tutkimuksissa. Itsesäätelyn kehittymisen ymmärtäminen auttaa kasvattajaa toimimaan lapsen parhaaksi ja tukemaan häntä siinä kehityksen vaiheessa, jossa hän on. Itsesäätely ei kehity kaikilla lapsilla samaan aikaan, vaan kehitykseen vaikuttavia tekijöitä on useita. Kasvattajan on tärkeää myös tietää, mitä aivoissa tapahtuu ja mitä aivoilta vaaditaan, jotta itsesäätely onnistuu. Näiden ymmärtäminen auttaa kasvattajaa määrittämään lapsen tason ja miettimään juuri hänelle sopivat itsesäätelyn harjoitukset.

Koulutuspäivän jälkeen osallistuja tuntee itsesäätelyn kehittymisen vauvasta aikuiseksi. Osaa RULER – tunneälyn mallin askeleet ja niiden toteuttamisen lapsen kanssa. Tietää millä tavoin lapsen itsesäätelyn kehittymistä voi tukea ja mitkä asiat lisäävät tai vähentävät lapsen itsesäätelyä. Hänellä on myös erilaisia harjoituksia, joiden avulla tukea lapsen itsesäätelyn kehittymistä sekä lapsen omia itsesäätelyn taitoja.

Tuodaan rauhaa ja iloa joka ryhmään!

Toteutus 

Koulutukset voidaan toteuttaa lähikoulutuksena tai etäkoulutuksena kouluttajan omassa zoomissa (maksimissaan 500 osallistujaa).

Hinta

Koulutuksen hinta muodostuu osallistujamäärästä sekä koulutuspaikan etäisyydestä ja matkakuluista. Matkan lähtöpiste on Espoo. Etäkoulutuksissa hintaan ei lasketa matkakuluja.

Materiaalit

Osallistujat saavat koulutuspäivän diat ja erikseen voi tilata myös koulutusteeman päivään sopivia harjoitusvihkoja (pdf-muodossa), joiden avulla osallistujat voivat jatkaa teeman parissa koulutuspäivän jälkeen.

Kouluttaja Tiia Trogen 

Tio, TM, positive psychology practitioner, kasvatuskirjailija, lasten tunne- ja tietoisuustaito ohjaaja, Ilo olla yhdessä™-positiivisen kasvatusmenetelmän kehittäjä

Lisäkoulutukset: Toimiva Perhe, Muksuoppia vanhemmille, skeematerapian opinnot, Tilli Toukka lasten eroryhmä ohjaaja ja Virtaa Välillämme ohjaaja

Yli 20 vuotta töitä lasten parissa

”Lasten ja kasvattajien hyvinvoinnin lisääminen on elämäntehtäväni, jonka eteen teen töitä joka päivä. Vahvuuteni on yhdistää kaikki koulutukseni ja työkokemukseni yhdeksi muita kasvattajia auttavaksi kokonaisuudeksi. Saanhan olla myös teidän hyvinvointinne tukena?”

Palautetta koulutuksista

Luennoitsijasta sanottua…

”Hyvä käytännönläheinen luennoitsija, paljon tuli vinkkejä omaan arkeen.”

”Olin kuullut Tiiasta paljon kehuja, ja kouluttaja oli kyllä kaikkien kehujen arvoinen.”

”Innostava ja hyvä kouluttaja!”

”Parempi kuin osasin aavistaakaan.”

”Paljon tärkeää asiaa ja hyviä esimerkkejä.”

”Todella antoisa ja avartava koulutus, joka pitäisi saada koko työyhteisölle!”

”Kouluttaja osasi asiansa ja esitystapa oli innostava, kiitos siitä.” 

 

Parasta koulutuksessa oli…

”Kouluttajan esiintyminen ja konkreettiset esimerkit, esim. rauhoittumisvälineet.”

”Rento tunnelma, hyvät esimerkit.”

”Esimerkit arjesta.”

”Positiivisuus, käytännönläheiset vinkit ja materiaalivinkit.”

”Mukava vetäjä, ei alkanut nukuttaa… Uusiakin asioita tuli esille, vanhan kertaaminen on myös ok.”

”Positiivinen kouluttaja. Hyviä esimerkkejä.”

”Elävät esimerkit. Kouluttajan innostunut persoona. Materiaali.”

”Esillä materiaalia, jota voi käyttää työssä”

”Käytännön toiminnalliset vinkit ja pisti ajattelemaan.”

 

Oppimistani edistivät…

”Käytännön esimerkit ja keskustelut.”

”Keskustelun vapaus. Sain olla oma itseni.”

”Konkreettiset esimerkit, pari- ja ryhmätyöskentely.”

”Konkreettiset esimerkit, materiaalit ja että pääsi vähän osallistumaan eikä vaan pelkkää kuuntelua.”

”Erilaiset materiaalit.”

”Käytännönläheisyys.”

 

Tilaukset

Laita tarjouspyyntö viestillä tiia@positiivinenkasvatus.fi tai soita 045 144 03 82