Jaa tämä

Psykologinen turvallisuus on lapsen oppimisen ja kehityksen pohja. Ilman sitä lapsen on vaikea luottaa aikuiseen. Turvan tunne on myös avain oppimiseen ja hyvään hengitykseen. Ilman turvan tunnetta, meidän voi olla vaikeaa olla läsnä, hengityksemme on ylivirittynyttä ja tämä vaikuttaa muun muassa keskittymiseen ja vuorovaikutukseen. Kun osaamme vahvistaa lapsen turvan tunnetta, ohjata hyvään hengitykseen ja vahvistaa lapsen kehon ja mielen yhteyttä, on tällä suuri vaikutus lapsen käyttäytymiseen, keskittymiseen, oppimiseen ja hyvinvointiin. Nämä kaikki asiat ovat myös tunnetaitojen opettelun kivijalka. Ilman yhteyttä omaan kehoon ja tunteisiin on mahdotonta säädellä omia tunteita.

Turvan tunne tuo elämäämme monia hyötyjä. Tutkimusten mukaan turvan tunne tuo sisäistä motivaatiota ja voimme helpommin tunnistaa meitä miellyttävät asiat. Turvan tunne lisää myönteisiä tunteita ja voimme säädellä tunteitamme paremmin. Turvan tunne helpottaa ajattelua ja asioista suoriutumista. Kehomme ei ole koko ajan varuillaan tai käytä energiaa uhkien tarkkailuun, vaan voimme keskittyä käsillä olevaan tehtävään. Turvan tunne lisää läsnäoloa. Meidän on helpompi olla läsnä ja kuunnella toisia, kun tunnemme olevamme turvassa. Tämä parantaa myös ihmissuhteita. Turvan tunne auttaa myös meitä oppimaan, koska voimme käyttää kaikki aivojen osa-alueita tasapainoisesti. Olemme myös optimistisempia ja meillä on paremmat voimavarat selviytyä elämämme vastoinkäymisistä. Vahva sisäisen turvan tunne säilyy, vaikka kohtaisimme vaikeuksia. 

Koulutuspäivän jälkeen kasvattaja tuntee psykologisen turvallisuuden rakennuspalikat, hyvän hengityksen osa-alueet ja miten tukea lapsen oikeanlaista hengitystä sekä tietää miten lisätä lapsen läsnäoloa sekä tietoisuutta itsestään, omista tunteista ja ajatuksista. 

Toteutus 

Koulutukset voidaan toteuttaa lähikoulutuksena tai etäkoulutuksena kouluttajan omassa zoomissa (maksimissaan 500 osallistujaa).

Hinta

Koulutuksen hinta muodostuu osallistujamäärästä sekä koulutuspaikan etäisyydestä ja matkakuluista. Matkan lähtöpiste on Espoo. Etäkoulutuksissa hintaan ei lasketa matkakuluja.

Materiaalit

Osallistujat saavat koulutuspäivän diat ja erikseen voi tilata myös koulutusteeman päivään sopivia harjoitusvihkoja (pdf-muodossa), joiden avulla osallistujat voivat jatkaa teeman parissa koulutuspäivän jälkeen.

Kouluttaja Tiia Trogen 

Tio, TM, positive psychology practitioner, kasvatuskirjailija, lasten tunne- ja tietoisuustaito ohjaaja, Ilo olla yhdessä™-positiivisen kasvatusmenetelmän kehittäjä

Lisäkoulutukset: Hengityskouluohjaaja, Toimiva Perhe, Muksuoppia vanhemmille, skeematerapian opinnot, Tilli Toukka lasten eroryhmä ohjaaja ja Virtaa Välillämme ohjaaja

Yli 20 vuotta töitä lasten parissa

”Lasten ja kasvattajien hyvinvoinnin lisääminen on elämäntehtäväni, jonka eteen teen töitä joka päivä. Vahvuuteni on yhdistää kaikki koulutukseni ja työkokemukseni yhdeksi muita kasvattajia auttavaksi kokonaisuudeksi. Saanhan olla myös teidän hyvinvointinne tukena?”

Palautetta koulutuksista

Luennoitsijasta sanottua…

”Hyvä käytännönläheinen luennoitsija, paljon tuli vinkkejä omaan arkeen.”

”Olin kuullut Tiiasta paljon kehuja, ja kouluttaja oli kyllä kaikkien kehujen arvoinen.”

”Innostava ja hyvä kouluttaja!”

”Parempi kuin osasin aavistaakaan.”

”Paljon tärkeää asiaa ja hyviä esimerkkejä.”

”Todella antoisa ja avartava koulutus, joka pitäisi saada koko työyhteisölle!”

”Kouluttaja osasi asiansa ja esitystapa oli innostava, kiitos siitä.” 

 

Parasta koulutuksessa oli…

”Kouluttajan esiintyminen ja konkreettiset esimerkit, esim. rauhoittumisvälineet.”

”Rento tunnelma, hyvät esimerkit.”

”Esimerkit arjesta.”

”Positiivisuus, käytännönläheiset vinkit ja materiaalivinkit.”

”Mukava vetäjä, ei alkanut nukuttaa… Uusiakin asioita tuli esille, vanhan kertaaminen on myös ok.”

”Positiivinen kouluttaja. Hyviä esimerkkejä.”

”Elävät esimerkit. Kouluttajan innostunut persoona. Materiaali.”

”Esillä materiaalia, jota voi käyttää työssä”

”Käytännön toiminnalliset vinkit ja pisti ajattelemaan.”

 

Oppimistani edistivät…

”Käytännön esimerkit ja keskustelut.”

”Keskustelun vapaus. Sain olla oma itseni.”

”Konkreettiset esimerkit, pari- ja ryhmätyöskentely.”

”Konkreettiset esimerkit, materiaalit ja että pääsi vähän osallistumaan eikä vaan pelkkää kuuntelua.”

”Erilaiset materiaalit.”

”Käytännönläheisyys.”

 

Tilaukset

Laita tarjouspyyntö viestillä tiia@positiivinenkasvatus.fi tai soita 045 144 03 82