Jaa tämä

Mitä jos, vastaisit lapsen valehtelemiseen vahvistamalla rehellisyyden luonteenvahvuutta? Mitä jos kotiläksyjen tekoon motivoitaisiin kutsumalla esiin oppimisen iloa? Sisarustappelut vaihtuisivat reiluuden vahvuuden tutkimiseen?

Ehkä ne asiat, mitkä lapsen käyttäytymisessä vaivaavat ovatkin kasvuvahvuuksia? Taitoja, joita lapsen tulisi harjoitella.

”Jos kotiläksyt ei ole tehty,  niin peliaika lyhenee.”, ”Jos reppu unohtuu kouluun, niin sitten ei mennä sinä iltana kavereiden luo.”, ” Jos lapsi ei leiki rauhassa, niin otetaan lelut pois.”

Kokoelma kuulemiani rangaistuksia lapsille. Tehottomia, huonoja lapsen kehitykselle sekä lapsen ja aikuisen vuorovaikutussuhteelle. Miksi emme ottaisi niiden tilalle lapsen taitoja lisääviä, yhteyttä vahvistavia ja kehitystä tukevia vahvuuksia?

Luonteenvahvuudet ovat taitoja, joita voi opetella ja kehittää.

Mielestäni jokaiseen tilanteeseen voi vastata luonteenvahvuuksien kautta. Mikä vahvuus vastaa mitä ongelmaa? Tässä muutamia esimerkkejä.

Lapsi tuntuu olevan tyytymätön kaikkeen – vahvista kiitollisuutta

Lapsella on vaikeuksia toimia ryhmässä – vahvista ryhmätyötaitoja

Lapsi ei halua tehdä mitään – vahvista innostusta

Lapsi heittelee leluja – vahvista itsesäätelyä

Lapsi luovuttaa helposti – vahvista sinnikkyyttä

Lapsi on kateellinen – vahvista kauneuden ja erinomaisuuden arvostamista

Lapsi toimii ennen ajattelemista – vahvista harkitsevaisuutta

Lapsi ei tee kotiläksyjä – vahvista oppimisen iloa

Lapsi toimii aina niiden tietojen ja taitojen pohjalta, mitä hänellä sillä hetkellä on.

(kirjoitus jatkuu kuvan jälkeen)

Vanhempi ja lapsi halaavat pellolla

Miten sitten luonteenvahvuuksilla ongelmatilanteisiin vastaaminen toimii?

1. Keskustele lapsen kanssa siitä, mitä vahvuutta haluaisit hänen opettelevan

Ajattele, että lähdet vahvistamaan taitoa, et korjaamaan ongelmaa. Ongelma korjaantuu kun lapsi oppii tarvittavan vahvuuden tai se vahvistuu. Kerro lapselle, että haluaisit auttaa häntä kehittymään taidoissaan ja kasvattavan vahvuuksiaan.

Muista, että lapsi tarvitsee sinun uskovan häneen ja siihen, että hän voi oppia tarvittavan taidon. Vahvuusharjoittelua tehdään vanhemman tuella. Haluamme välittää lapselle viestin: ”Minä uskon, että voit oppia tämän taidon ja autan sinua siinä.”

2. Listatkaa yhdessä mitä  hyötyä on vahvuuden opettelemisesta

Kun lapsi pystyy ymmärtämään, mitä hyötyä taidon opettelemisesta, se motivoi häntä sisäisesti. Miettikää yhdessä, mitä hyötyä lapselle olisi siitä, että vahvuutta kasvattaisi ja sen ottaisi käyttöön. Hyöty kannattaa miettiä lähitulevaisuuden ja lapsen omien lähtökohtien kautta. Jos pienen lapsen oppimisen ilon hyödyksi listaa pääsyn unelmien opiskelupaikkaan, on se liian kaukainen ajatus motivoimaan lasta. Lähde lapsen omista toiveista. Mihin omiin tavoitteisiin hän pääsee tämän taidon oppimisella?

Esimerkiksi

KOULULAINEN: Lapsen rehellisyyden vahvuus voimistuu – vanhempien luottamus häneen vahvistuu ja hän saa kulkea itse harrastuksiin ja kavereille

LEIKKI-IKÄINEN: Lapsen rohkeuden vahvuus kasvaa – hän uskaltaa leikkiä toisten kanssa ja pyytää päiväkodissa muita lapsia mukaan leikkiin

3. Tehkää toimintasuunnitelma

Miettikää yhdessä, mitä voisitte tehdä vahvuuden esiin nostamiseksi ja  taidon vahvistamiseksi. Voitte keksiä itse tai hakea vinkkejä kirjallisuudesta tai lasten luonteenvahvuudet sivulta. Riippuen lapsen iästä, kirjoittakaa tai piirtäkää suunnitelma ja laittakaa se näkyvälle paikalle, jotta taidon harjoittelu pysyy mielessä.

4. Ottakaa lapsen ydinvahvuudet harjoittelun avuksi

Jokaisella lapsella on jo olemassa olevia vahvuuksia, ydinvahvuuksia, joita hän voi käyttää kasvuvahvuuksien tueksi. Jos ette aikaisemmin ole käynyt niitä läpi, niin nyt on hyvä hetki. Tutustukaa vahvuuksiin ja miettikää, mitkä vahvuudet voisivat olla lapsen ydinvahvuuksia. Voitte tehdä lapselle oman vahvuustaulun, piirtää tai kuvata vahvuudet käytössä.

Ydinvahvuudet toimivat kasvuvahvuuden tukena.

Kun harjoitellaan reiluutta – voi apuna toimia esimerkiksi rehellisyys ja näkökulmanottokyky

Kun harjoitellaan ystävällisyyttä – voi apuna toimia esimerkiksi myötätunto ja harkitsevaisuus

5. Seuratkaa vahvuuden kasvamista

Nosta esiin hetket, kun lapsi käyttää vahvuuttaan. Auta häntä näkemään oma edistymisensä. Kun lapsen taidot kehittyvät, voitte seurata sitä esimerkiksi kirjaamalla ylös onnistumisia tai vahvuuden pilkahduksia. Voitte ottaa esimerkiksi kuvia niistä hetkistä, kun lapsi käyttää vahvuuttaan tai onnistumisenhetkistä. Voitte tehdä kuvista sarjan tai albumin,

Jos jonain päivänä taito tuntuu olevan kadoksissa, kannattaa harjoittelulle antaa välipäivä ja jatkaa seuraavana päivänä. Jokaiseen harjoitteluun kuuluu edistysaskeleiden lisäksi ajoittaista takapakkia.

6. Iloitkaa taitojen karttumisesta

Kun lapsi oppii tarvitun taidon, nauttikaa sen tuomasta hyvästä. Nostakaa esiin hetket, kun lapsi käyttää taitoa. Osoita lapselle, että hän on oppinut uutta ja kehittynyt.

Vahvuuksia voi vahvistaa montaakin kerralla, mutta itse suosittelen harjoittelemaan yhtä kerrallaan. Kun edellinen on opittu, voi aloittaa uuden taidon harjoittelun.

Tapauskertomus: Niilon nurinat

Vasta koulun aloittanut Niilo tuntui vanhempien mielestä valittavan kaikesta. Kaikki oli aina huonosta ja vaikka asiat teki miten päin, niin se ei ollut Niilon mielestä hyvä. Vanhemmat olivat yrittäneet kieltää Niiloa valittamasta kaikesta,  yrittäneet näkemään hyvää ja yrittäneet olla välittämättä nurinoista. Ne eivät olleet auttaneet.

Vanhemmat halusivat, että Niilo huomaisi myös hyvät asiat ja olisi kiitollinen. Yhdessä he päättivät aloittaa perheessä kiitollisuusprojektin.

Niilon ydinvahvuuksia olivat muun muassa sinnikkyys ja luovuus. Sinnikkyyttä tarvittiin, jotta päästään tavoitteeseen. Luovuus otettiin käyttöön muun muassa kiitollisuuspurkin valmistamisessa.

Yhdessä tehtiin toimintasuunnitelma, jonka johdosta kotiin otettiin käyttöön kiitollisuuspurkki. Aamu aloitettiin miettimällä, mitä hyvää odottaa tältä päivältä ja illalla listattiin kolme hyvää asiaa. Myös muu perhe kiinnitti huomiota omaan puheeseen ja hyvän huomioimiseen. Perheen motoksi otettiin, että joka asiasta etsittiin jotain hyvää, myös epäonnistumista. Hyviin hetkiin alettiin tietoisesti pysähtymään pidemmiksi aikaa ja nautiskelemaan niistä kaikilla aisteilla. Omasta ehdotuksestaan perhe otti mukaan myös muutamia mindfulness harjoituksia, joiden ansioista muisti paremmin pysähtyä hetkiin.

Vähitellen pieniä askelia alkoi näkyä. Ensin parani yleinen ilmapiiri. Sitten harjoittelu alkoi näkyä puheessa. Perheessä alettiin bongailla, kun joku osoitti kiitollisuutta. Hyviä hetkiä alkoi ilmaantua lisää ja valituspäivät vähenivät.

Vanhemmilta alkoi tulla positiivisia viestejä edistysaskeleista:

Meillä oli tänään työvoitto. Oli kiire päivä ja ajattelin, että se vaikuttaa varmasti kaikkien mielialaan. Yllättäen Niilo olikin sitä mieltä, että välillä on ihan hyvä, että on kiire. Sen jälkeen pääsee sitten lököttelemään. Voin sanoa, että yllätyin.

Uskomatonta. Tänään ilman mitään aloitusta, Niilo tokaisi, että onpas kiva hetki. Katsoimme leffaa yhdessä. Ennen on ollut nurinaa leffavalinnasta, tarjottavista ja vaikka mistä, vaikka hän olisi itse saanut olla valitsemassa kaiken. Nyt valinnat teki sisko ja SILTI kaikki oli Niilon mielestä hyvin. Ihanaa! Tuli todella hyvä mieli ja itsekin nautti leffahetkestä enemmän.

Välillä tuli valituspäiviä, mutta huonot päivät kuuluvat jokaisen ihmisen elämään. Ne annettiin mennä ohi, ilman suurempaa huomiota. Sitten taas keskityttiin hyvään ja kiitollisuuden aiheisiin.

Parin kuukauden jälkeen taito oli niin hyvin hallussa, että harjoittelu jäi vähemmälle. Arkeen jätettiin kuitenkin muutama lapsista kivoin harjoitus, kuten illalla kolmen hyvän asian muistelu. Ne pitivät yllä kiitollisuuden taitoa. Koko perhe oli tyytyväinen.

Miten opin luonteenvahvuudet ja niiden vahvistamisen?

Luonteenvahvuuksista löytyy aivan oma sivu. Sivulle pääset täältä.

HUOMIO! Maksuton e-kirja lasten luonteenvahvuuksista ladattavissa materiaalipankista

Muuta kirjallisuutta lasten luonteenvahvuuksista

Building Happiness, Resilience and Motivation in Adolescents

Huomaa hyvä! – kirja ja toimintakortit

Huomaa hyvä! Vahvuusvariksen bongausopas

Eliisa Leskisenoja: Positiivisen pedagogiikan työkalupakki. PS-kustannus: 2017