Jaa tämä

Luonteenvahvuudet ja niiden käyttäminen vaikuttaa suuresti elämäntyytyväisyyteemme. Jos saamme käyttää luonteenvahvuuksiamme työssä, kotona tai harrastuksissa tunnemme usein enemmän merkityksellisyyttä ja tyytyväisyyttä.

Mitä ovat luonteenvahvuudet?

1) Luonteenvahvuudet ovat todellista, syvintä sinua.

2) Niiden käyttäminen innostaa, energiatasosi nousee ja haluat jatkuvasti toimia vahvuuden varassa.

3) Niitä voidaan käyttää elämän eri alueilla oppimisessa, työssä, ihmissuhteissa ja leikissä.

4) Niitä voidaan harjoitella ja ne ovat kehittyviä taitoja

5) Luonteenvahvuuksilla on moraalinen arvo, eikä niiden käyttö heikennä ketään muuta

”Mutta mitä hyötyä siitä on? Erittele minulle, mitä hyötyä luonteenvahvuuksien käytöstä on” minulta tivataan. Mietin kummissani, miksi luennoitsija haluaa niin tarkasti tietää vastaukseni luonteenvahvuuksien hyödystä. ”Jos haluat opettaa luonteenvahvuuksia, niin ihmiset tulevat kysymään sinulta useasti, mitä hyötyä siitä on? Tässä ajassa harvalla on aikaa opetella uusia asioita vaan huvikseen. Perustele siis, miksi sinun mielestäsi ihmisten tulisi opetella luonteenvahvuuksia.”

Luonteenvahvuuksien opettelemisen ja käyttämisen hyödyt

  • Luonteenvahvuudet ovat itsetuntemuksen ja hyvinvoinnin väline. Vahvuuksiin tutustuminen on ponnahduslauta myönteiselle itsetuntemukselle.
  • Luonteenvahvuuksien tunteminen opettaa meitä itsestämme, taidoistamme, kyvyistämme ja ainutlaatuisuudestamme. Kenelläkään ei ole juuri samanlaista yhdistelmää vahvuuksia ja kykyjä.
  • Kun käytämme haastetilanteissa luonteenvahvuuksia, voimme saavuttaa flow*-tilan
  • Luonteenvahvuudet ovat ”tikapuitamme” kohti tavoitteita. Käyttämällä niitä voimme saavuttaa unelmamme.
  • Luonteenvahvuuksien tunnistaminen ja niille rakentaminen avaavat väylän saada itseluottamusta ja onnistumisen kokemuksia.
  • Luonteenvahvuudet auttavat meitä kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia

*Flow on täydellistä uppoutumista, intensiivistä syventymistä ja täydellistä hetkessä olemasta, jossa olet täysin uppoutunut siihen mitä teet. Olet kykyjesi huipulla ja unohdat ajankulun. Esimerkiksi muusikko voisi sanoa olevansa ”yhtä musiikin kanssa” sävellystyön huippuhetkellä.

Mitä aiemmin lapset oppivat tuntemaan omat luonteenvahvuutensa, sitä paremmin he voivat hyödyntää niitä omassa elämässään. Oppimisessa, ihmissuhteissa, itsetuntemuksen kehittymisessä ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin saavuttamisessa.

Kuinka paljon luonteenvahvuuksien opetteleminen vie aikaa?

Suurin osa oppimisesta tapahtuu ihan osana elämää. Arjen touhuissa, työn tohinassa ja vapaa-ajalla rentoutuessa. Kun opit käyttämään luonteenvahvuussanoja, voit käyttää niitä päivän aikana puheessasi ja bongailla kohtaamiesi ihmisten toiminnassa.

Perheissä voi vaihtaa yhden yhteisen lautapelihetken vahvuuksien tutkimiseen tai vaikka pelata metsäretkellä vahvuuspelejä. Ryhmässä luonteenvahvuudet voi liittää osaksi aamupiiriä tai muuta toimintahetkeä. Tarkoitus olisi, että luonteenvahvuuksien näkemisestä tulisi helposti osa arkea. Ei sitä kuormittava, vaan iloa tuova, helpottava osa.

Mitä paremmin haluat osata vahvuuskielen, sitä enemmän sitä tulee harjoitella.

Mitä tarvitsen?

Suosittelen hankkimaan Lotta Uusitalo-Malmivaaran ja Kaisa Vuorisen Huomaa Hyvä! – kirjan ja toimintakortit. Tarkemmin täältä. Ne ovat erittäin hyvä väline luonteenvahvuuksien opettelemiseen varsinkin lasten kanssa.

Kun lapsi yrittää ratkaista pulman, hän parhaimmillaan uppoutuu tehtävään täysin. Mikään ympärillä oleva ei häiritse. Samassa tilassa leikkivät lapset, kolina ja hälinä katoavat lapsen mielestä. Kieli keskellä suuta, osaset pyörivät, palat etsivät paikkaansa ja tuntuu kun voisi kuulla lapsen aivojen raksuttavan. Miten tämä ratkeaa? Aikaa kuluu, mutta lapsi jaksaa keskittyneesti istua paikallaan etsien uusia ratkaisuja. Loputtomien mahdollisuuksien jälkeen, haasteen äärellä itsensä haastamisen, sinnikkään yrittämisen ja aivotyön jälkeen, alkavat palaset loksahdella paikalleen ja suunnitelma selvitä. On kuin näkisi lampun syttyvän lapsen pään päällä. Aivot pyörittelevät kunnes kaikki on kohdallaan. Pulma on ratkaistu. Uurastus päättyy onnistumisen tunteeseen. Kaikkeen tähän lapsi käytti ainakin kolmea vahvuutta: Uteliaisuutta, luovuutta ja sinnikkyyttä. Seuraavaan vaiheeseen lapsi tarvitsee apua. Lapsi tarvitsee aikuisen apua maailman näkyväksi tekemiseen. Jos aikuinen pystyy nimeämään lapsen käyttämät vahvuudet, myös lapsi oppii näkemään ne ja tunnistamaan omat vahvuutensa. Haluatko sinä oppia omat vahvuutesi ja auttaa myös lastasi oppimaan omansa?