Jaa tämä

Koemme päivän aikana monenlaisia tunteita, myönteisiä ja vaikeita, mielihyvän ja mielipahan tunteita. Myönteisiä tunteita ovat muun muassa ilo ja rakkaus. Myönteisten tunteiden vaikutuksesta on tehty useita tieteellisiä tutkimuksia. Myönteiset tunteet kasvattavat sisäistä motivaatioita. Teemme asioita sen takia, että ne tuntuvat hyvältä, eikä ulkoisten palkkioiden takia. Kognitiiviset eli ajatukselliset kyvyt kasvavat. Ne lisäävät mielen joustavuutta ja kehittävät erilaisia ajattelutapoja. Näiden lisäksi ongelmanratkaisukyvyt paranevat ja on helpompi katsoa ”laatikon ulkopuolelle”. Olemme myös vastaanottavaisempia uudelle tiedolle eli opimme paremmin. Toipumiskykymme parantuu eli selviämme paremmin vaikeista tunteista ja vastoinkäymisistä. 

Myönteiset tunteet ovat kuitenkin hienovaraisia ja hetkellisiä. Siksi niihin kannattaa tarttua ja tietoisesti pysähtyä niiden kohdalla. Näin vahvistat aivojen myönteisten tunteiden hermoratoja. Tämä on myös palkitsevaa. Näistä tulee myös positiivisia kierteitä. Mitä enemmän tunnemme myönteisiä tunteita, sitä enemmän niitä tulee esiin. 

Myönteisten tunteiden tähdet auttavat sinua pysähtymään myönteisten tunteiden äärelle. Voit laittaa sen kotona jääkaapin oveen, työhuoneessa seinälle tai kalenterin väliin. Aina kun tunnet jotain myönteistä tunnetta, voit värittää tähden sen ympäriltä. Voitte tehdä tätä myös koko perheenä tai työyhteisönä. Seuratkaa tähtitaivaan täyttymistä!