Tiia Trogen

Tiia Trogen

Positiivinen kasvatus kirjan kirjoittaja

KIRJAILIJAN TERVEISET

Olin haaveillut kirjan kirjoittamisesta jo pitkään. Halusin viedä positiivisen kasvatuksen oppeja myös kaikille muille, koska tiesin niiden olevan hyväksi lapsen kasvulle ja hyvinvoinnille.

 

Tärkeää kirjaa kirjoittaessa oli käytännönläheisyys. En halunnut käyttää sellaisia termejä, joita lukijan olisi vaikea ymmärtää tai se hidastaisi lukemista. Tärkeää oli tuoda positiivinen kasvatus mahdollisimman lähelle arkea ja jokaisen käytettäväksi ihan ensihetkestä alkaen. Hartain toiveeni on, että positiivinen kasvatus tulisi osaksi jokaisen lapsen ja kasvattajan arkea.

 

Se on sydämeni puhetta positiivisesta kasvatuksesta sinulle kirjan lukijani. Toivon, että se on sinulle iloksi ja avuksi jokaiseen päivään! ❤️

KIRJAN TAKAKANSI

Lapsi ei opi uusia taitoja komentamalla ja rangaistuksin. Siten saamme aikaan vain loputtomia valtataisteluja, jotka usein johtavat lapsen ei-toivottuun käyttäytymiseen. Tottelemisen sijaan voisimme opettaa lasta ajattelemaan itse ratkaisuja hankaliin tilanteisiin.

Positiivisen kasvatuksen ydin on lapsen empaattinen kohtaaminen. Kun lapsi tuntee olonsa turvalliseksi, kokee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi sekä saa tarpeeksi läheisyyttä, vähentää se lapsen stressiä ja pahaa oloa. Tällöin hänen on mahdollista säädellä tunteita ja oppia uusia taitoja.

Tämä käytännönläheinen teos opastaa kasvattajia ja vanhempia toteuttamaan positiivista kasvatusta arjessa. Kirjasta saa helposti toteutettavia työkaluja, joiden avulla voi lisätä lapsen ja aikuisen yhteyttä, opettaa hyvinvointi- ja tunnetaitoja sekä puuttua rakentavasti ei-toivottuun käyttäytymiseen.

PALAUTTEITA KIRJASTA

Tervetuloa pääni sisälle. Siellä vallitsee tällä hetkellä hyvin positiivinen tunnelma, ja se johtuu tästä kirjasta.

Yksi vanhemmuuden hienouksia on, että siinä oppii koko ajan jotain uutta: lapsista, itsestään, siitä miten ihmisaivot toimivat. Vaikka jokainen lapsi on omanlaisensa yksilö, kaikilla heistä on samanlaiset perustarpeet, esimerkiksi positiivisen kasvatuksen painottama vahva yhteys aikuiseen.

Kasvatusajattelija J.A.Hollo kirjoitti jo vuosikymmeniä sitten, että kasvattaminen on kasvamaan saattamista. Minusta tämä kuvaa hyvin myös positiivisen kasvatuksen periaatteita. Ytimessä on empatia ja rakkaudella kasvattaminen, mikä näkyy esimerkiksi lapsen kuuntelemisena ja kunnioittamisena sekä lapsen näkökulman ja toiveiden huomioimisena. 

Vaikka pelko ja häpeä sinänsä ovat yhtä hyväksyttäviä tunteita kuin kaikki muutkin, rangaistuksia ja nolaamista pelkäävä lapsi ei opi ajattelemaan. Hän oppii vain toimimaan kuten joku käskee. Positiivisessa kasvatuksessa sen sijaan aikuisen tehtävä on saattaa lapsi ajattelemaan itse. Hän kulkee lapsen rinnalla ohjaamassa ja opettamassa tarpeellisia elämäntaitoja, kunnes lapsi osaa ne itse. Eikä viereltä tietenkään tarvitse väistyä sittenkään.

Kirjaan sisältyy myös ratkaisujen työkalupakki eli erilaisia yhteisymmärrystä rakentavia tapoja puuttua lapsen ei toivottuun käytökseen. Tämä ei ehkä ollut vinkkien varsinainen tarkoitus, mutta tapohin tutustuessani aloin oikein odottaa seuraavaa konfliktitilannetta päästäkseni ratkomaan sen positiivisen kasvatuksen menetelmin. 

Tässä kirjassa on valtavasti hyvää ja puhuttelevaa – niin paljon, että kirjan nimeksi voisi omassa hyllyssäni muuttaa ”Tällainen kasvattaja haluan olla”. Kaiken muun hyvän lisäksi Tiia Trogen lukee ajatuksiani ja kirjoitti tämän juuri siihen kohtaan, jossa sitä eniten tarvitsin: 

”Ei kannata jäädä jossittelemaan tai miettimään aiempien tapojen vaikutuksia lapseen. On parempi katsoa eteenpäin ja miettiä, mitä teen tulevaisuudessa toisin.”

Lukutoukkahautomo

instagram.com/lukutoukkahautomo

Positiivinen kasvatus – lapsen empaattinen kohtaaminen

PS-kustannuksen uutuusteos Positiivinen kasvatus opastaa kasvattajia ja vanhempia toteuttamaan käytännönläheisesti arjen positiivista kasvatusta. Teos antaa työkaluja, joilla lisätä lapsen ja aikuisen yhteyttä, opettaa tunnetaitoja ja puuttua ei-toivottuun käyttäytymiseen rakentavasti.
ps-kustannus
Kirja on jaettu neljään osaa, jotka sisältävät lukuja empatiakasvatuksesta, hyvinvointitaidoista, ei-toivottuun käyttäytymiseen puuttumisesta sekä viisi positiivisen kasvattajan pilaria. Luvut sisältävät hyvin kattavasti teoriaa, mutta myös käytännön esimerkkejä ja tarinoita, sekä harjoituksia.

”Positiivisen kasvatuksen tavoitteena on saada kasvattaja ja lapsi kukoistamaan ”(Positiivinen kasvatus, sivu 23)

Kirjan ensimmäinen osa alkaa empatiakasvatuksella, osion luvut kertovat sen perusteista ja tärkeydestä. Toinen osio käsittelee positiivisen kasvattajan viittä pilaria, jokainen pilari avataan paremmin omassa luvussaan. Kolmannen osion aihe on hyvinvointitaidot, kuten luonteenvahvuudet, ajattelutaidot ja ihmissuhteet. Neljännessä osiossa puututaan ei-toivottuun käyttäytymiseen askaleittain. Kirjan lopussa on vielä luku, joka sisältää käytännön vinkkejä uusien taitojen käyttöönoton avuksi.

Lue koko artikkeli täältä

Needles and Roses - blogi

Lapsennimi.com – sivuston artikkeli kirjasta

Positiivinen kasvatus opettaa ajattelemaan

Lapsennimi.com