Positiivisen kasvatuksen tavoitteet

Jaa tämä sivu

Aloitan illan kirjoittamalla fläppitaululle, mitä toivomme lapsellemme? Listalle kertyy vastauksiksi muun muassa terveyttä, viisautta ja rakkautta. Useimpien vanhempien vastaus on kuitenkin ”onnellisuus”. Haluamme lapsemme olevan onnellisia. Mutta mistä onnellisuus muodostuu? Mitkä ovat sen osa-alueet?

Kukoistus on kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sen pohjana on kolme eri aluetta.

Ensimmäinen on emotionaalinen hyvinvointi. Tämä tarkoittaa, että elämässä on myönteisten ja negatiivisten tunteiden sopiva balanssi. Lapsi on tyytyväinen elämään monella eri osa-alueella ja hänellä on kyky selvitä elämän negatiivisista asioista.

Toinen on sosiaalinen hyvinvointi. Lapsella on kokemus arvostuksesta ja ryhmään kuulumisestä. Hän hyväksyy erilaisia ihmisiä ja kokee, että hänen toiminnallaan on merkitystä ryhmälle ja hänen elämässään on myönteisiä ja merkityksellisiä ihmissuhteita.

Kolmas alue on psykologinen hyvinvointi. Lapsi hyväksyy itsensä ja tuntee omat vahvuutensa. Hän uskaltaa mennä kohti haasteita ja toteuttaa omaa potentiaaliasi. Hän tuntee, että hänen elämällään on merkitystä ja kokee itsenäisyyttä ja voi elää arvojensa mukaista elämää.

 

 

Kukoistuksen eri osa-alueet

Positive Psychology Practitioner koulutuksessa tutustuin kukoistuksen kehykseen, jossa kukoistuksen eri osa-alueet jaettiin seuraavasti. Kukoistukseen vaikuttavia tekijöitä ovat myönteisyys, uppoutuneisuus, ihmissuhteet, merkityksellisyyden tunteminen, aikaansaaminen ja elinvoimaisuus.


 

Tavoitteet

Positiivisen kasvatuksen tavoitteet on ottaa nämä kukoistuksen kehyksen alueet elämäämme kasvattajina ja opettaa niitä lapsille.

Kun kaikki kootaan yhteen saamme kasvatustyylin, jossa toteutamme seuraavia asioita:

Käytämme positiivisen kasvattajan viittä pilaria, yhteys, kunnioitus, ennakointi, empaattinen johtajuus ja positiiviset rajat luodaksemme lapseen hyvän yhteyden ja turvallisen kiintymyssuhteen. Opetamme toisten kohtaamista ja hyvää vuorovaikutusta sekä pidämme lapsen turvassa.

Kukoistuksen kehyksen avulla opetamme lapselle tarpeellisia elämäntaitoja, jotka tukevat lapsen mielenterveyttä ja auttavat heitä kasvamaan täyteen potentiaaliinsa.

Konfliktitilanteita ratkaisemme empaattisesti ja ratkaisukeskeisesti pitäen mielessä sisäisen motivaation ja ajattelutaidot. Tarkoitus on, että konfliktittilanteita ratkaistaan yhteyden kautta, ymmärtäen kaikkia osapuolia ja tehden yhteistyötä.