Teemaillat Vanhemmille Ja Muille Kasvattajille

Jaa tämä sivu

Kuinka puuttua lapsen ei-toivottuun käyttäytymiseen? – positiivisen kasvatuksen teemailta

Kiukkukohtaus karkkihyllyllä?
Toistuvasti unohtuvat kotitehtävät?
Aikuisille valehtelu ja nimittely?
Aina ylittyvät kotiintuloajat?

Miten puutun lapsen ei-toivottuun käyttäytymiseen positiivisen kasvatuksen keinoin?
Miten pysyn empaattisena ja rauhallisena, kun lapsi kiukkuaa tai raivoaa?
Miten ratkaisen tilanteen rauhanomaisesti?

Tässä teemaillassa käydään läpi viisiaskelinen kuinka puuttua lapsen ei-toivottuun käyttäytymiseen ja opetellaan lasta sisäisesti motivoivia ratkaisumalleja ilman ulkoisia motivaattoreita, kuten rangaistuksia ja palkkioita.

 

Iloa, optimismia ja vahvuuksia – lapsen hyvinvoinnin teemailta

Mitä lapsi tarvitsee voidakseen hyvin?
Miten autan lasta tunnistamaan ja ottamaan käyttöön omat luonteenvahvuutensa?
Miten opetan tunnetaitoja ja itsesäätelyä?
Miten vahvistan lapsen optimismia ja resilienssiä?
Miten vahvistan itsetuntoa ja minäpystyvyyttä?

Tässä teemaillassa käydään läpi, mitä hyvinvointitaitoja lapsi tarvitsee ollakseen onnellinen. Opetellaan kuinka aikuinen voi tukea lapsen hyvinvointia, ajattelun taitoja ja aivojen kasvua sekä kehitystä.

 

Onnellinen vanhemmuus – vanhempien voimavarojen teemailta

Miten huolehdin omista voimavaroista ja jaksamisesta arjen pyörityksessä?
Mistä saan voimaa ja iloa perhe-elämän keskellä?
Miten vaikuttavat oman lapsuuteni tekijät ja oppimani taidot?
Mitä on aikuisen positiivinen kasvu ja kehittyminen?

Tässä teemaillassa käydään läpi vanhempien roolia, vanhemmuuden vaatimuksia ja omista voimavaroista huolehtimista. Opetellaan kuinka huolehtia omasta jaksamisesta, miten ottaa omat luonteenvahvuudet käyttöön vanhemmuudessa ja keskitytään tarvittaviin vanhemmuuden taitoihin.

 

Vanhempien huolikoulu

Vanhempien huolikoulu on paikka, mihin voi tuoda kaikki vanhemmuuteen liittyvät vaikeat tunteet. Huolet, pelot, syyllisyyden ja riittämättömyyden tunteet, vihan, raivon tai pettymykset. Huolikoulussa saa avoimesti puhua vanhemmuuden huolista ja tukea niiden käsittelyyn.

Huolikoulussa tutustutaan vanhemmuuden vaikeisiin tunteisiin ja harjoitellaan vaikeiden tunteiden käsittelemistä. Miten höllentää huolia? Kuinka keventää arjen tunnetaakkaa? Kuinka päästää irti vatvomisesta? Kuinka harjoitella itsemyötätuntoa? Kuinka vahvistaa toipumiskykyä positiivisen psykologian keinoin?

Tässä teemaillassa vahvistetaan vanhempien vaikeiden tunteiden taitoja ja käydään läpi positiivisen psykologian tarjoamia harjoituksia vaikeiden tunteiden käsittelemiseen ja toipumiskyvyn vahvistamiseen.