Jaa tämä

Positiivisella psykologialla työn imuun! 

Jo ennen koronan tuomaa poikkeustilaa kasvattajien työhyvinvointi oli työolobrometrin mukaan huomattavasti laskenut. Töitä koettiin muun muassa olevan liikaa, kiire oli lisääntynyt ja työtyytyväisyys laskenut. 

Kasvattajan hyvinvointi ja työssä jaksaminen on etu niin työnantajalle kuin lapsille. Hyvinvoiva kasvattaja jaksaa paremmin, hänellä on paremmat keinot selviytyä kiireestä ja stressistä sekä keinoja ratkaista ongelmatilanteita. Hyvinvoiva kasvattaja vaikuttaa myös lasten hyvinvointiin. Kun aikuiset voivat hyvin, lapset voivat hyvin.

Positiivisen psykologian välineet tukevat työhyvinvointia. Niiden avulla työntekijä voi päästä työnimuun ja voi paremmin. Positiivisen psykologian harjoitusten avulla voi nostaa työhyvinvointia, lisätä työn merkityksellisyyttä, vahvistaa stressiresilienssiä ja käyttää luonteenvahvuuksia työssäsi. Kaikki nämä vähentävät työuupumuksen riskiä.

Koulutuksen aikana opimme myös aivojen jaksamisesta ja palautumisesta, mikrotauoista sekä aivojen huoltamisesta läpi työuran. Koulutus tarjoaa paljon välineitä oman työn tuunaamiseen ja työnimun lisäämiseen. Työn imulla on pitkä-aikainen positiivinen vaikutus työntekijän hyvinvointiin, terveyteen ja perhe-elämään.

Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee työnimuun vaikuttavat tekijä ja hänellä on välineitä oman työn tuunaamiseen. Hän tunnistaa omat työhyvinvoinnin haasteet ja hänellä on harjoituksia oman työhyvinvoinnin vahvistamiseen.

Koetaan työniloa ja työnimua joka päivä! 

Toteutus 

Koulutukset voidaan toteuttaa lähikoulutuksena tai etäkoulutuksena kouluttajan omassa zoomissa (maksimissaan 500 osallistujaa).

Hinta

Koulutuksen hinta muodostuu osallistujamäärästä sekä koulutuspaikan etäisyydestä ja matkakuluista. Matkan lähtöpiste on Hyvinkää. Etäkoulutuksissa hintaan ei lasketa matkakuluja.

Puolenpäivän koulutukset alkaen 600 € + alv (24 %)

Koko päivän koulutukset alkaen 1200 € + alv (24 %)

Materiaalit

Osallistujat saavat koulutuspäivän diat ja erikseen voi tilata myös koulutusteeman päivään sopivia harjoitusvihkoja (pdf-muodossa), joiden avulla osallistujat voivat jatkaa teeman parissa koulutuspäivän jälkeen.

Tiia Trogen

Kouluttaja Tiia Trogen 

Tio, TM, positive psychology practitioner, kasvatuskirjailija, lasten tunne- ja tietoisuustaito ohjaaja, Ilo olla yhdessä™-positiivisen kasvatusmenetelmän kehittäjä

Lisäkoulutukset: Hengityskouluohjaaja, Toimiva Perhe, Muksuoppia vanhemmille, skeematerapian opinnot, Tilli Toukka lasten eroryhmä ohjaaja ja Virtaa Välillämme ohjaaja

Yli 20 vuotta töitä lasten parissa

”Lasten ja kasvattajien hyvinvoinnin lisääminen on elämäntehtäväni, jonka eteen teen töitä joka päivä. Vahvuuteni on yhdistää kaikki koulutukseni ja työkokemukseni yhdeksi muita kasvattajia auttavaksi kokonaisuudeksi. Saanhan olla myös teidän hyvinvointinne tukena?”

Palautetta koulutuksista

Luennoitsijasta sanottua…

”Hyvä käytännönläheinen luennoitsija, paljon tuli vinkkejä omaan arkeen.”

”Olin kuullut Tiiasta paljon kehuja, ja kouluttaja oli kyllä kaikkien kehujen arvoinen.”

”Innostava ja hyvä kouluttaja!”

”Parempi kuin osasin aavistaakaan.”

”Paljon tärkeää asiaa ja hyviä esimerkkejä.”

”Todella antoisa ja avartava koulutus, joka pitäisi saada koko työyhteisölle!”

”Kouluttaja osasi asiansa ja esitystapa oli innostava, kiitos siitä.” 

 

Parasta koulutuksessa oli…

”Kouluttajan esiintyminen ja konkreettiset esimerkit, esim. rauhoittumisvälineet.”

”Rento tunnelma, hyvät esimerkit.”

”Esimerkit arjesta.”

”Positiivisuus, käytännönläheiset vinkit ja materiaalivinkit.”

”Mukava vetäjä, ei alkanut nukuttaa… Uusiakin asioita tuli esille, vanhan kertaaminen on myös ok.”

”Positiivinen kouluttaja. Hyviä esimerkkejä.”

”Elävät esimerkit. Kouluttajan innostunut persoona. Materiaali.”

”Esillä materiaalia, jota voi käyttää työssä”

”Käytännön toiminnalliset vinkit ja pisti ajattelemaan.”

 

Oppimistani edistivät…

”Käytännön esimerkit ja keskustelut.”

”Keskustelun vapaus. Sain olla oma itseni.”

”Konkreettiset esimerkit, pari- ja ryhmätyöskentely.”

”Konkreettiset esimerkit, materiaalit ja että pääsi vähän osallistumaan eikä vaan pelkkää kuuntelua.”

”Erilaiset materiaalit.”

”Käytännönläheisyys.”

 

Tilaukset

Laita tarjouspyyntö viestillä tiia@positiivinenkasvatus.fi tai soita 045 144 03 82