Jaa tämä

Onko vaatimattomuus oikeasti vahvuus? kysyy eräs vanhempi positiivisen kasvatuksen kurssilla. En kerro suoraan omaa mielipidettäni ja avaa vaatimattomuuden määritelmää, vaan kysyn. Mitä vaatimattomuus teidän mielestänne oikein on? Mitä ihailtavaa ja hienoa siinä voi olla? Onko sinun mielestäsi vaatimattomuus vahvuus? Pääsemme miettimään, että vaatimattomuus saatetaan tulkita huonona itsetuntona tai itsensä vähättelynä. Sitä se ei kuitenkaan ole. Vaatimaton ihminen pitää itseään samanarvoisena kuin muut. He eivät kuitenkaan koe tarvetta nostaa itseään ylös muiden kustannuksella. He antavat tekojen puhua puolestaan.

Olen tehnyt havaintoja vaatimattomuuden vahvuudesta niin aikuisten kuin lasten parissa:

Katson lasta. Hän ei tee itsestään numeroa. Ei siksi, että olisi kovin ujo. Hän tuntuu olevan oikeastaan kovin vahva. Ei mene muiden mukaan, muodostaa omia mielipiteitä, ei tee melua itsestään, vaikka on hyvin taitava monessa asiassa. Rehellisyyden, rakkauden ja itsesäätelyn lisäksi tämän vasta viisivuotiaan pojan vahvuus on vaatimattomuus. Hän on aidosti oma itsensä. Tekee asioita mistä tykkää, eikä toimi ulkoisten palkkioiden toivossa. Hänelle yhdessä tekeminen on tärkeämpää kuin kilpailu. Monissa hänen tekemissään asioissa tulee esiin vaatimattomuuden vahvuus.

 

Mitä on vaatimattomuuden vahvuus?

Vaatimaton ihminen ei tee itsestään numeroa, vaan antaa tekojen puhua puolestaan. Hän ei nosta itseään jalustalle, vaan mielellään nostaa esiin toisten taitoja ja osaamisia. Vaatimaton on kiitollinen kaikesta saamastaan ja ei toimi ulkoisten palkkioiden takia, vaan hänelle on tärkeää oma kiinnostus asiaan. Vaatimaton ihminen kuuntelee ja ottaa muut huomioon.

 

Miksi se on tärkeää?

Vaatimattomuus ohjaa meitä kohtuullisuuteen, rehellisyyteen ja aitouteen. Annamme tekojen puhua puolestamme, emme polje toisia oman edun nimissä. Sisäinen motivaatio vie meidät aitojen kiinnostuksen kohteittemme ääreen. Muiden huomioon ottaminen ja heidän taitojensa esiin nostaminen on tärkeä taito.

 

Onko vaatimattomuus minun vahvuuteni?

Annat tekojen puhua puolestasi

Ulkoiset palkkiot eivät ole sinulle merkityksellisiä

Osaat olla kiitollinen menestyksestäsi

Et nosta itseäsi muiden yläpuolelle

Yhdessä tekeminen on sinulle tärkeää

Nostat muiden osaamisia ja taitoja esiin

Et ota kunniaa asiasta, jota et ole tehnyt

 

Vaatimattomuuden käsittelyhetki

1. Viikon vahvuus

Tällä viikolla viikon vahvuutta arvuutellaan kuva-arvoituksin.

Kuvavahvuus: Tässä arvuuttaja etsii kuvia, jotka hänen mielestään kuvaavat vahvuutta. Kuvat voivat olla valokuvia, maalauksia, piirroksia, logoja, hymiöitä. Ne voivat sisältä maisemia, ihmisiä tai mitä arvuuttaja keksiikin. Arvaajien tehtävä on arvata kuvista, mitä vahvuutta kuvat kuvaavat.

Aiempien viikkojen viikon vahvuuden arvuuttelut Vahvuuksien vuosi-sivulta.

2. Vaatimattomuuden käsittely toimintakortein, tarinan tai keskustelun kautta.

Vaatimattomuutta voi käsitellä toimintakortin, tarinan tai keskustelun kautta. Vaatimattomuus on mielestäni helpointa käydä läpi käytännön elämän esimerkein, kuten kuvatarinoin tai sellaisen julkisuuden henkilön elämäntarinan kautta, joka kuvastaa vaatimattomuutta.

3. Mitä käteni kertovat minusta

Millaisia tekoja teen? Jos en saisi puhua, vaan ihmiset tutustuisivat minuun tekojeni kautta, millaisen kuvan he saisivat? Kertovatko kätesi auttamisesta – ovien avaamisesta vai kierrätänkö ja käteni kertovat luonnon arvostamisesta? Seuratkaa toistenne toimintaa ja kertokaa mitä voisitte kertoa toisistanne pelkästään tekojen kautta.

(kirjoitus jatkuu kuvan jälkeen)

Lapsi ja leppäkerttu

4. Mielen nostatuspuhe

Muistele viimeistä kertaa kun sinulle tuli hyvä olo jonkun toisen sanoista? Mitä toinen henkilö sanoi, mitä äänensävyä käytti ja millä tavalla hän ilmaisi itseään? Oliko kyseessä kehu, kannustus, lohdutus tai kiitos? Millaisilla sanoilla minä voisin saada muille hyvän olon, millä nostaa esiin heidän taitoja ja vahvuuksia?

5. Kiitollisuuspysähdys

Niiden asioiden muistaminen ja vaaliminen elämässä, joista on kiitollinen, kasvattaa elämäntyytyväisyyttä ja itsetuntoa. Kiitollisuus omista elämän asioista auttaa myös olemaan onnellinen muiden saamasta hyvästä.

Laita kännykkään pysähtymismuistutuksia. Muistutuksia voi olla aikataulustasi riippuen kolme päivässä tai vaikka viisi viikossa.  Kun kännykän muistutus alkaa soimaan, pidä 3 minuutin tauko ja mieti niitä asioita joista olet kiitollinen. Tee tätä viikon verran tai pidempään, kunnes pienistä pysähtymisistä tulee rutiinia.

 

Kuinka vahvistaa lapsen vaatimattomuutta?

1. Anna tekojen puhua puolestaan

Omassa ja lapsen toiminnassa anna tekojen näkyä. Vaatimattomat ihmiset antavat tekojen puhua puolestaan. Omien ansioiden suurentelu ja toisten toiminnasta kunnian ottaminen ei ole ongelma, kun ottaa tueksi myös reiluuden ja rehellisyyden vahvuudet. Näin jalat pysyvät maassa ja jokainen ottaa kunnian vain siitä työstä, minkä on itse tehnyt.

Hän tekee työnsä aina ajallaan, auttaa muita ja kehittää työtä omalta osaltaan. Kahvihuoneessa hän ei kuitenkaan nosta esiin saavutuksiaan, vaan usein kuuntelee, mitä muut kertovat. Hän ei valita kiireestä, ei puhu pahaa muista ja on aina ystävällinen. Hän ei nosta itseään esiin, mutta jokainen työyhteisön jäsen tietää, kuinka paljon hän tekee töitä ja häntä kunnioitetaan. Häntä pidetään erinomaisena työntekijänä. Hänen vaatimattomuutensa lisää vain koko ihmisen kunnioitusta. Hän muistaa aina kiittää ja tervehtiä muita työntekijöitä.

2. Harjoita kiitollisuutta

Kiitollisuus on osa vaatimattomuutta. Kiitollisuutta voi harjoitella aiemmin mainitun kiitollisuuspysähdyksen kautta tai lisää harjoituksia löytyy artikkelista – Osa 3: Kiitollisuuden harjoitteleminen

3. Ohjaa ryhmätyöhön kilpailun sijasta

Jatkuvan kilpailuasetelman luominen esimerkiksi sisarusten tai koulukavereiden välille, ohjaa lasta enemmän yksilösuorituksiin. Yhdessä tekemisen ja muiden taitojen huomaaminen sekä kannustaminen vahvistaa ryhmätyötä. Näin lapsi oppii arvostamaan enemmän yhdessä tekemistä kuin kilpailuasemaa.

4. Löydä sisäisen motivaation imu

Itselle tärkeiden asioiden ja taitojen löytäminen vaatii itsetuntemusta ja sen miettimistä, mitä teen omasta halustani, sisäisen motivaation siivittämänä. Saako lapsi iloa urheilusta, taiteista vai lukemisesta? Tunteeko hän halua piirtää, puhua vai viihtyykö hiljaisuudessa? Mikä on lapselle ominainen tapa toimia? Sisäisen motivaation löytäminen lisää lapsen itsetuntemusta, hyvinvointia ja ohjaa hänelle tärkeiden asioiden luo.

 

Lisää vaatimattomuudesta

Huomaa hyvä! – kirjassa  käsitellään 16 vahvuutta, joten siellä ei ole enää vaatimattomuuden vahvuudesta omaa kirjoitusta. Vahvuus löytyy kuitenkin lyhyesti kuvailtuna Huomaa hyvä! – toimintakorteista.

Building Happiness, Resilience and Motivation in Adolescents (Chapter 17 – Modesty)

Via Characterin sivut – Humility (englanninkieliset)