Tällä hetkellä on olemassa neljä positiivisen kasvatuksen verkkokurssia. Niiden aikataulut, ilmoittautuminen ja tarkemmat sisällöt löytyvät kasvastusneuvoja.fi sivustolta.

Ilo olla yhdessä! – positiivisen kasvatuksen perusteet

Tällä kuuden viikon verkkokurssilla opit positiivisen kasvatuksen perusteet. Kuuden viikon aikana käydään läpi positiivisen kasvattajan pilarit, lapsen ja aikuisen hyvinvointitaidot sekä kuinka puuttua lapsen ei-toivottuun käytökseen. Kurssin osiot on jaettu pieniin 15 min paloihin, jotka on helppo ottaa osaksi myös kiireistä arkea. Käyttöaika kurssilla on kaksi vuotta, joten ehdit varmasti käydä kaikki osiot läpi. Sopii vanhemmille ja isovanhemmille.  Ammattikasvattajille, niin varhaiskasvatukseen, kouluihin kuin harrastusryhmien ohjaajille sekä muille lasten kanssa työskenteleville.

 

Räjähdysvaara – lapsen ja aikuisen itsesäätelykurssi

Tällä neljän viikon kurssilla käydään läpi itsesäätelyn kehittymisen vaiheet ja askeleet. Mitkä asiat vaikuttavat tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn? Miten voi tukea lapsen itsesäätelyn kehittymistä ja opettaa tunteiden sekä käyttäytymisen säätelyä? Käydään läpi aikuisen itsesäätelyä ja kuinka pitää omista voimavaroista niin että oma sytytyslanka säilyy mahdollisimman pitkänä. Tällä kurssilla käydään läpi laaja-alaisesti itsesäätelyn eri puolia ja vaikutusta aivan aivotasolta käyttäytymiseen asti.

 

Iloa joka päivään! – positiivisen kasvatuksen syventävä kurssi

Neljän viikon syventävä kurssi positiiviseen kasvatukseen peruskurssin käyneille. Tällä kurssi astutaan vielä syvemmälle positiivisen kasvatuksen teorioihin ja kuinka tuoda ne käytäntöön. Käydään läpi positiivisen psykologian kukoistuksen kehyksen alueet lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta. Kurssilla paljon materiaalia ja harjoituksia, joita tehdä yhdessä lasten kanssa tai antaa isommille lapsille tehtäväksi.

 

Sisarusriidoista sisarusrauhaan apupaketti

Sisarusriidoista sisarusrauhaan on 10 osainen sähköinen materiaalipaketti sisarusten yhteyden vahvistamiseksi. Jokaiseen osaan kuuluu teksti, jonka voi kuunnella myös audiona. Tämän lisäksi teemaan liittyvä havainnekuva asian sisäistämiseksi sekä kaksi teemaan liittyvää harjoitusta, yksi aikuisille ja yksi lapsille.

Non-stop kurssi. Voit ostaa ja aloittaa milloin vain!