Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Positiivinen kasvu ja kasvatus Oy
Parantolankatu 11
05800 Hyvinkää
p. 045 144 03 82
tiia@positiivinenkasvatus.fi

Rekisteriasioista vastaava

Positiivinen kasvu ja kasvatus Oy
Parantolankatu 11
05800 Hyvinkää
p. 045 144 03 82
tiia@positiivinenkasvatus.fi

Henkilörekisterin nimi

Positiivisen kasvatuksen Iloposti rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on antaa positiivisen kasvatuksen ilopostin tilaajille ajankohtaista tietoa positiivisesta kasvatuksesta, tiedottaminen tapahtumista, omien ja yhteistyökumppaneiden tuotteiden markkinointi ja muu yleinen viestintä.

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot

Etunimi

Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityneet antavat tietonsa liittyessään postituslistalle rekisterinpitäjän nettisivuilla.

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Positiivisen kasvatuksen toimesta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Positiivisen kasvatuksen iloposti käyttää yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua. Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojaus

Tietoja säilytetään ulkopuolisen palveluntarjoajan, MailChimpin palvelimilla.  Mailchimp vastaa rekisterin tietosuojasta (https://mailchimp.com/about/security/),) Rekisteri on salasanan takana ja tietoihin on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjällä.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen.

Positiivinen kasvu ja kasvatus Oy
Parantolankatu 11
05800 Hyvinkää
p. 045 144 03 82
tiia@positiivinenkasvatus.fi

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

 

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.