Positiivinen kasvatus

Kasvatuksen tueksi kaikille kasvattajille – Empatialla ja rakkaudella kohti yhteistä hyvinvointia. 

 

Positiivinen kasvatus

Positiivinen kasvatus

Isä näyttämässä peukkua pojalle

Mitä on positiivinen kasvatus?

Positiivinen kasvatus on lapsilähtöinen ja aikuisjohtoinen kasvatusmenetelmä, jossa kasvatus rakennetaan vahvalle yhteydelle.

Positiivinen kasvatus perustuu positiiviseen psykologiaan. Kasvatuksen keskiössä on itsetuntemus ja koko elämän kantavat hyvinvointitaidot. Kasvatuksessa keskitytään huomioimaan hyvä, lapsen vahvuudet, yrittämiset ja onnistumiset. Vuorovaikutuksessa käytetään positiivisen kasvattajan viittä pilaria: Yhteys, kunnioitus, ennakointi, empaattinen johtajuus sekä positiiviset rajat.

Konfliktitilanteissa lapsi kohdataan empaattisesti tavoitteena ratkaista tilanne yhteistyössä. Tarkoitus, että ratkaisu lisää lapsen taitoja ja tietoja.

Kasvatuksessa huomioidaan myös aikuisen voimavarat ja jaksaminen. Tavoitteena on molemminpuolinen kukoistus. Kasvatusta toteutetaan huomioiden kummankin tarpeet ja voimavarat.

Isä ja kaksi lasta

Mitä on positiivinen psykologia?

Positiivinen psykologia on perinteisen psykologian rinnalle syntynyt psykologian haara, jossa keskitytään hyvinvointiin, vahvuuksiin ja voimavaroihin ja näiden edistämiseen. Sen tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi eli kukoistus.

Kukoistus koostuu kolmesta osiosta.

Ensimmäinen on emotionaalinen hyvinvointi. Emotionaalinen hyvinvointi tarkoittaa, että ihmisen elämässä on myönteisten ja vaikeiden tunteiden sopiva balanssi.  Toinen on sosiaalinen hyvinvointi. Sosiaalisessa hyvinvoinnissa ihmisellä on kokemus arvostuksesta ja ryhmään kuulumisesta Hän hyväksyy ihmisten erilaisuuden ja että omalla toiminnalla on merkitystä ryhmälle. Kolmas on psykologinen hyvinvointi. Psykologisessa hyvinvoinnissa ihminen hyväksyy itsensä ja tuntee omat vahvuutensa. Hän uskaltaa mennä kohti haasteita ja toteuttaa omaa potentiaaliaan. Hänellä on sellainen tunne, että elämä on merkityksellistä ja on itsenäinen ja kokee, että voi elää arvojensa mukaista elämää.

Hyvät elämäntaidot ennaltaehkäisevät mielenterveysongelmia ja auttavat rakentamaan omannäköistä elämää. Syvä itsetuntemus vaikuttaa parantavasti kaikkiin elämänalueisiin aina parisuhteista työelämään. Positiivinen psykologia tarjoaa välineet hyvään elämään.

KIRJANI

Kirjani

Olen tähän mennessä kirjoittanut neljä kirjaa, joiden toivon antavan positiivisen kasvatuksen tietoa ja tunnetaitojen välineitä niin vanhemmille kuin ammattikasvattajille.

Esikoiskirjani Positiivinen kasvatus (2020) on käytännönläheinen teos, joka auttaa kasvattajia ja vanhempia toteuttamaan positiivista kasvatusta arjesta. Kirjasta saa helposti toteutettavia työkaluja, joiden avulla voi lisätä lapsen ja aikuisen yhteyttä, opettaa hyvinvointi- ja tunnetaitoja sekä puuttua rakentavasti ei-toivottuun käyttäytymiseen.

Kirja rakentuu positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja positive – menetelmien pohjalle antaen ajanmukaisia neuvoja ja ohjeita kasvatuksen eri tilanteisiin.

Toinen teokseni Ilo olla yhdessä! – positiivisen vanhemmuuden voima (2021) tarjoaa syvempää näkemystä positiivisesta kasvatuksesta erityisesti vanhemmille. Lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen lisäksi keskeisenä tavoitteena on koko perheen hyvinvoinnin vahvistaminen ja myönteinen ilmapiiri, jossa kaikki voivat kasvaa ja kukoistaa.

Kolmas teokseni on kirjoitettu yhdessä kasvatuskouluttaja Heli Mäkelän kanssa. Tunteita päästä varpaisiin – kehotietoisuus lapsen ja aikuisen tunnetaitojen tukena (2022) kirja antaa vastauksia tunteiden kehollisuuteen. Tunteet ovat kehollisia, mutta usein käsittelemme niitä vain pään tasolla. Tällöin jäämme tunnetaidoissa puoleen väliin ja tunteet voivat jäädä täysin kohtaamatta. Kirja antaa tietoa ja käytännön harjoituksia lapsille ja aikuisille tunnetaitojen kokonaisvaltaiseen käsittelyyn nimensä mukaisesti päästä varpaisiin.

Neljäs teokseni Lempeän kasvattajan opas – aikuisen itsesäätely ja itsemyötätunto kirja käsittelee aikuisen tunnetaitoja. Tunnetaitojen esimerkki ja malli lähtee aikuisista. Emme voi viedä lasta tunnetaidoissa pidemmälle kuin itse olemme. Kirja antaa välineitä tunteiden tarkasteluun lapsuudesta nykyhetkeen saakka. Tunnetaitoja opetellaan kehittämäni tunnekympin avulla. Itsemyötätunto on tärkeä tunnetaitojen kumppani, jota kannattaa harjoitella tunnetaitojen yhteydessä. Näin ylittää monta estettä, joita tunnetaitojen harjoittelu voi tuoda mukanaan.

Viides teokseni Leiki kanssani – leikillisyys vanhemmuuden tukena (ilmestyy 4/2024) auttaa vanhempia lisäämään leikkiä ja leikillisyyttä kasvatuksessa. Leikki on tärkeä hyvinvoinnin lisääjä ja leikillisyyden avulla monia konfliktitilanteita ratkaistaan nopeammin ja tehokkaammin. Uusien taitojen oppiminen on myös helpompaa kun käytämme leikkiä sen tukena.

 
Ruuhkavuosiopas meren rannalla

Kaiken takana

KOULUTTAJA

Tiia Trogen

Positive Psychology Practitioner, Tio, TM, Kouluttaja, kirjailija

Olen kehittänyt Ilo olla yhdessä! ™ – positiivisen kasvatusmenetelmän  perheiden sekä lasten ja muiden kasvattajien kokonaisvaltaista hyvinvointia varten käyttäen välineinä positiivista psykologiaa, positiivista pedagogiikkaa, positive – menetelmiä sekä näiden uusimpia tutkimustuloksia.

Tavoitteenani on tuoda käytännönläheisiä ja helposti käyttöön otettavia työkaluja jokaisen arkeen.

Kuljetaan yhdessä kohti kukoistusta!

 

PALAUTE

Asiakaspalautteet

“Osallistuimme mieheni kanssa Tiian luotsaamalle Ilo olla yhdessä! -kurssille. Kurssi antoi sekä vahvistusta aikaisemmin oppimaani että valtavan arvokkaita oivalluksia, uutta ajateltavaa ja harjoiteltavaa. Kurssi oli mainio kokonaisuus uusinta tutkimustietoa, omia harjoituksia ja pohdintaa sekä Tiian osaamisen ja kokemuksen tuomaa viisautta. Tiia kouluttaa lämmöllä ja ammattitaidolla – kuunnellen, keskustellen ja kannustaen. Toivoisin, että kurssin opit olisivat ihan kaikkien vanhempien, isovanhempien, tulevien vanhempien ja lasten parissa toimivien (ja sitä kautta lasten) ulottuvilla.”

Anne Slåen

lasten ja nuorten joogaopettaja, Mindfulness-ohjaaja CFM

Tiia on merkittävällä tavalla edistänyt tietoisuutta positiivisesta kasvatuksesta kirjoittamalla ahkerasti blogia ja Tiia on ollut esillä myös lehdissä positiivisten kasvatuskeinojen tiimoilta. Olen tehnyt Tiian kanssa yhteistyötä ja yhteistyö on ollut helppoa. Meillä molemmilla on sama missio: edistää positiivisten kasvatuskeinojen käyttöä ja lapsen tunnetaitojen tukemista. Olin mukana Tiian Muksuoppia vanhemmille ja muille kasvattajille – kurssilla ja Tiia ohjasi kurssia asiantuntevasti ja vuorovaikutteisesti. Voin lämpimästi suositella Tiiaa kouluttajaksi ja yhteistyökumppaniksi!

Heli Mäkelä

Yrittäjä, sosionomi, toimintaterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja, mindfulness-ohjaaja ja Lasten Tunnetaito-ohjaaja

Liity postituslistalle

 

Tilaa tästä itsellesi positiivisen kasvatuksen iloposti.

 

Kun tilaat uutiskirjeen, saat 
 
⭐ vinkkejä ja neuvoja kasvatuksen tueksi
⭐ harjoituksia ja materiaaleja, joita ei löydy positiivisen kasvatuksen sivuilta
⭐ ensimmäisenä tiedot tulevista tapahtumista ja kursseista
⭐ ajoittain yhteistyökumppaneiden etuja
 
 

Voit lopettaa uutiskirjeen tilaamisen halutessasi milloin tahansa. Pidämme hyvää huolta henkilötiedoistasi, lisätietoja niiden säilyttämisestä voit lukea tästä.