Jaa tämä

Kaikki kääntyvät katsomaan yhtä ryhmän poikaa. Jalkapallopelissä on tullut kiistatilanne ja se täytyy saada selvitetyksi. Tämä poika on ottanut paikan kaveriporukan johtajana. Muut kunnioittavat ja kuuntelevat häntä. Se on hyvä asia, sillä pojalla on hyvät ongelmanratkaisutaidot. Hänen muita vahvuuksiaan ovat muun muassa reiluus sekä ystävällisyys. Ne kaikki sopivat hyvin johtajalle.

Johtajuuden vahvuus on helppo nähdä. Se ilmenee lapsilla leikkien ja ryhmän vetäjänä. Kenen puoleen käännytään? Kenen sana painaa eniten? Kuka pitää huolen siitä, että ryhmässä kaikki voivat hyvin ja kaikki saavat tasapuolisesti olla mukana? Kuka vetää ryhmää kohti yhteisiä tavoitteita? 

 

Mitä on johtajuuden vahvuus?

Johtajuus (engl. leadership) on kyky johtaa ryhmiä kohti yhteisiä tavoitteita. Se on huolehtimista siitä, että jokaisen vahvuudet on valjastettu yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyvä johtaja ottaa kaikki ryhmän jäsenet huomioon ja motivoi sekä kannustaa ryhmää jatkamaan. Johtajuuden vahvuus näkyy myös haluna olla esikuvana muille ja esittää ideansa julkisesti. Johtaja jakaa kunnian koko ryhmän kesken, eikä omi sitä itselleen.

 

Miksi se on tärkeää?

Tarvitsemme johtajia kokoamaan ryhmiä ja viemään meitä eteenpäin kohti yhteisiä tavoitteita. Tarvitsemme innostavia, kannustavia johtajia puhumaan, valamaan meihin motivaatiota ja uskomaan tulevaisuuteen. Hyvä johtaja kokoaa kasaan ryhmiä, vie kehitystä, ideoita ja aatteita eteenpäin.

 

Onko johtajuus minun vahvuuteni?

Otat mielelläsi vastuuta ja vedät ryhmän toimintaa

Osaat kannustaa ja innostaa muita ihmisiä

Esität ideoitasi julkisesti ja tuot mielelläsi esiin omat ajatuksesi

Osaat tunnistaa muiden vahvuuksia ja kutsua niitä esiin

Jaat kunnian mielelläsi kaikkien osallistujien kesken

Johtajuuden vahvuuden käsittelyhetki

1. Viikon vahvuus

Tällä viikolla viikon vahvuutta arvuutellaan luonnonkuvien avulla. Peräkkäin laitetaan erilaisia puiden, kukkien, kasvien, helmien, marjojen tai muiden vastaavien luontoaiheiden kuvia, joiden etukirjaimesta muodostuu vahvuussana.

Johtajuuden kuvat voisivat olla esimerkiksi

J(alava), O(mena), H(aapa), T(ähtikki), A(uringonkukka), J(änis), U(lpukka), U(ivelo), S(aarni)

2. Johtajuuden vahvuuteen tutustuminen toimintakortein, keskustelun tai tarinan kautta

Johtajuutta voi käsitellä monilla tavoin. Isompien lapsien kanssa voitte katsoa johtajuudesta kertovan elokuvan tai pyytää lapsia lukemaan kirjan johtajuudesta, esimerkiksi Nelson Mandelan elämänkerran.

Alle kouluikäisten kanssa toimivat hyvin sadut ja tarinat (lisää materiaali-osiossa) tai Huomaa Hyvä! – toimintakortin käsittely. Esimerkkikysymyksiä kuvaan liittyen:

  1. Mitä kuvassa tapahtuu?
  2. Mitä varis kertoo muille linnuille?
  3. Mitä muut linnut tekevät?
  4. Mitä he voisivat ajatella?
  5. Millainen tunnelma kuvasta välittyy?
  6. Kuka sinä voisit olla kuvassa?

3. Historian johtajat

Maailmassa on kaikenlaisia johtajia. Millaisia johtajia tunnen? Kenellä näkyisi johtajan vahvuuden ominaisuuksia? Kerätkää lehdistä, uutisista, netistä kuvia johtajista, edesmenneistä ja nykyisistä.

Pienten lasten kanssa voi miettiä satuja ja tarinoita. Kuka puolen hehtaarin metsän (Nalle Puh) asukkaista voisi olla johtaja? Kenellä muumien hahmoista on johtajan vahvuus? Tai lastenohjelmasta, esimerkiksi kuka on My Little Ponien johtaja?

4. Hyvän johtajan ominaisuudet

Miettikää yhdessä lasten kanssa, millainen on hyvä johtaja? Millaisia ominaisuuksia hyvällä johtajalla on? Isommat lapset kerätä sanoja paperille tai tehdä sanapilviä. Tähän hyvä ilmaisohjelma on muun muassa wordart.

Pienten kanssa voi laittaa esimerkkisanoja tai kuvia ja jakaa ne kahdelle paperille, jossa on sanat hyvä johtaja/huono johtaja. Sanapareja voivat olla reilu/epäreilu, ottaa kaikki huomioon/nostaa samoja ryhmänjäseniä esille, ymmärtäväinen/tuomitseva, kannustava/lannistava ja niin edelleen. Vapaasti käytettäviä kuvia löytyy esimerkiksi sivustoilta pixabay ja unsplash.

5. Minun johtajani

Tässä harjoituksessa siirrytään maailman johtajista lähipiirin johtajista. Ketä lapsi kuuntelee, kunnioittaa ja kenen arvot ovat samanlaiset? Kenen puoleen hän kääntyy? Onko hänen mielestään vanhempi johtaja, opettaja tai harrastusohjaaja johtaja? Keissä ihmisissä lapsi näkee johtajuuden vahvuutta? Johtajaa voi miettiä vaikka pohtimalla, kuka pitää huolta päivän kulusta sukujuhlissa tai tuntuu olevan suvun johtaja? Ketä ottaa kaveripiirissä ohjat käsiinsä?

6. Pieni mielikuvaroolileikki

Miettikää perheen kesken tai lapsiryhmässä matkaa vuoren huipulle. Kuka toimisi ryhmän johtajana ja kannustajana? Mitä muita vahvuuksia ja rooleja olisi? Kuka huolehtisi, että kaikki saisi syötävää? Kenen tehtävänä olisi olla viimeinen ja tarkastaa, että kaikki pysyy mukana? Kuka pitää yllä huumoria ja naurua? Miettikää jokaiselle oma tehtävä ryhmässä.

+Näiden harjoitusten lisäksi voi leikkiä tuttuja leikkejä kuten seuraa johtajaa.

 

Kuinka vahvistaa lapsen johtajuutta?

1. Auta tunnistamaan toisten vahvuudet

Hyvä johtaja tunnistaa toisten vahvuudet ja osaa houkutella ne esiin koko ryhmän hyväksi. Opettelemalla yhdessä luonteenvahvuuksia ja miettimällä, miten ne näkyvät muissa ihmisissä, autat lasta tunnistamaan vahvuuksia myös toisissa. Luonteenvahvuusjaottelun voi tehdä myös erilaisissa tapaamisissa, kuten yhtenä ohjelmanumerona sukujuhlissa tai viikkotehtävänä lapsiryhmässä.

2. Ota avuksi rohkeuden vahvuus, näkökulmanottokyky ja ryhmätyötaidot

Jotkut vahvuudet tukevat toisiaan. Johtajuuden vahvuuteen kuuluu myös rohkeus, jotta uskaltaa ottaa vastuuta ja esittää omat ideansa sekä näkökulmanottokyky, jotta pystyy ymmärtämään kaikkien vahvuudet, motivaation ja toiminnan sekä ryhmätyötaidot, jotta osaa viedä ryhmää kohti tavoitetta. Näiden vahvuuksien avulla saadaan esiin myös johtajuuden vahvuutta. Jos lapsella esiintyy näitä vahvuuksia, kannattaa johtajuuden vahvuutta lähteä harjoittelemaan niiden kautta. Tai sitten harjoitella kaikkia näitä vahvuuksia yhdessä.

3. Motivaation nostattajat

Motivaation nostattamistaito on tärkeää niin lapselle itselle kuin muiden motivoimiselle. Tähän apuna voi olla esimerkiksi motivaatiolauseet, inspiroiva musiikkikappale tai elokuva. Lapsen kanssa voi miettiä, millaiset lauseet auttavat jaksamaan läpi esteiden. Lause voisi olla ”Jos voit unelmoida sen, voit saavuttaa sen”, musiikkikappaleena We Are the Champions ja leffana Amélie. Näitä lapsi voi käyttää itsensä ja muiden motivoimiseen. Johtaja voi kannustaa ryhmää keksimään moton tai valitsemaan oman voimabiisin, joka saa ryhmäläiset hitsautumaan paremmin yhteen ja pyrkimään kohti yhteisiä tavoitteita.

4. Anna lapsellesi sopivassa määrin vastuuta

Johtajuuteen kuuluu myös kyky ottaa vastuuta. Jotta lapsi osaisi ottaa vastuuta, hänelle on täytynyt antaa mahdollisuus ottaa vastuuta. Tässä aikuiselta vaaditaan taitoa tasapainoilla hyvällä vastuualueella. Lapselle ei saa antaa liikaa vastuuta, jotta hän ei stressaannu, mutta ei kuitenkaan liian vähän, jotta hän ei tylsisty tai ei opi ottamaan vastuuta. Tähän vaikuttavat lapsen ikä ja taitotaso. Siksi lapsen tunteminen ja tehtävien vaihtelevuus auttavat löytämään lapselle sopivat vastuualueet.

5. Ole hyvänä johtajuuden mallina

Olemalla hyvä perheen tai lapsiryhmän johtaja annat lapselle erinomaisen mallin hyvästä johtajasta. Olemalla reilu, empaattinen, ymmärtäväinen, ottamalla vastuuta ja jakamalla vastuuta sekä pitämällä rajoista kiinni siirrät lapselle kuvan siitä, millainen on hyvä johtaja. Muista, että sillä mitä teet on suurempi vaikutus, kun sillä mitä sanot ja opetat. Toiminta jää paremmin mieleen kuin sanotut sanat.

 

Materiaalia

Olen käyttänyt kahta kirjaa virittääkseni keskustelua johtajuudesta lasten kanssa.

Ensimmäinen on Koira, joka valtasi saaren. Kirja kertoo, mitä voi tapahtua, jos on epäreilu ja itsekäs johtaja. (Kirjailija Adria Meserve. Kustannus-Mäkelä Oy:Karkkila. 2006)

Toinen kirja, Mikko Mallikas on kuningas, käsittelee enemmän hyvän johtajan ominaisuuksia. Miten toisista tulee huolehtia, jotta kaikki voivat hyvin) (Kirjoittaja/kuvittaja Gunilla Bergström. Tammi: Helsinki. 2012.)  

Kummassakin kirjassa puhutaan kuninkaista, mutta teemoiltaan ovat samoja kuin johtajuus.

Lisää johtajuudesta

Huomaa hyvä! – kirjassa  käsitellään 16 vahvuutta, joten siellä ei ole enää johtajuuden vahvuudesta omaa kirjoitusta. Vahvuus löytyy kuitenkin lyhyesti kuvailtuna Huomaa hyvä! – toimintakorteista.

Via institute on Character: Leadership

Building Happiness, Resilience and Motivation in Adolescents kappaleessa 14 – Leadership